آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی

آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی

مهمترین كاری كه نقشه های زمین شناسی انجام می دهند مشخص كردن جنس لایه ها و نوع سنگها است و سن سنگها را نیز نشان می دهد كه مربوط به كدام دوران، دوره و كدام دور است و یك سری از عوارض زمین ساختی مانند گسل، تاقدیس، ناودیس و چین و درز را نشان می دهد
دسته بندی عمران و ساختمان
بازدید ها 11
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی

فروشنده فایل

کد کاربری 4010

کاربر

آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی

فهرست:

عنوان صفحه

نقشه های زمین شناسی 1

مقیاس نقشه 1

توقف اول: منطقة پوركان 3

توقف دوم: منطقة پایین سد 6

توقف سوم: منطقة سد كرج یا سد امیركبیر 7

توقف چهارم: منطقة بالای سد 8

توقف پنجم: منطقة سرخاب دره یا سرخدره 9

توقف ششم: منطقة پائین تونل كندوان 11

توقف هفتم: منطقة سیاه بیشه 12

چکیده:

نقشه های زمین شناسی:

مهمترین كاری كه نقشه های زمین شناسی انجام می دهند مشخص كردن جنس لایه ها و نوع سنگها است و سن سنگها را نیز نشان می دهد كه مربوط به كدام دوران، دوره و كدام دور است و یك سری از عوارض زمین ساختی مانند گسل، تاقدیس، ناودیس و چین و درز را نشان می دهد.

دوران های زمین شناسی به ترتیب عبارتند از: پركامبرین 2) پالئوزوئیك

3) مزوزوئیك 4) سنوزوئیك 5) عهد حاضر كه به كواترنر نیز معروف است كه هركدام دارای دوره هایی هستند:

دوران پالئوزوئیك: 1) كامبرین 2) اردوویسین 3) سیلورین 4) كربونیفر

5) پرمین

دوران مزوزوئیك: 1) تریاس 2) ژوراسیك 3) كرتاسه

دوران سنوزوئیك: 1) پالئوسن 2) ائوسن 3) اولیگوسن 4) میوسن 5) پلیوسن

6) پلیئوستوسن 7) هولوستن

مقیاس نقشه:

ضریب كوچك شدگی زمین را مقیاس نقشه می گویند كه به صورت كسری آن را می نویسند.

محدوده ای كه از تهران به طرف جاده چالوس حركت كردیم دو نقشه با مقیاس آنها را می پوشاند اولین نقشه تهران و دومین نقشه مرزن آباد مقیاس یعنی اگر بین دو نقطه در روی نقشه 1 سانتیمتر باشد معادل

Cm100000 روی زمین است یا 1 كیلومتر روی زمین است.

نقشه دارای رنگهای متنوعی است كه این رنگها مربوط به جنس و سن خاصی هستند همچنین نقشه ها دارای راهنما هستند كه در كنار نقشه درج شدند. برروی رنگهای نقشه حروفی لاتین مشخص است و فسیل ها را با علامت ستاره مشخص می كنند و تمام خطوطی كه قرمز رنگ هستند مشخص كنندة گسل ها می باشند.

از محدوده ای كه از سمت دانشگاه حركت كردیم و تا این منطقة پوركان رسیدیم مجموعاً آبرفیتی هستند آبرفتی كه حاصل قطعات خرد شده كوه های شمالی است و به خاطر شیبی كه داشتند آبرفتها را تشكیل دادند آبرفتها جوانترین حالت ممكنة آن منطقه است.

تصاویر برای آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی

{“id”:”m1n-9bRd4R4x7M:”,”oh”:426,”ou”:”http://science.ut.ac.ir/documents/10009196/38099389/DPP_0096.jpg?t\u003d1455604076555″,”ow”:639,”pt”:”faculty_geology – college of Science”,”rh”:”science.ut.ac.ir”,”rid”:”HUVmsW-slmSDPM”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://science.ut.ac.ir/faculty_geology”,”s”:””,”st”:”پردیس علوم – دانشگاه تهران”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRqdwf2d4MlrKRexjVOsNxdG2iH66dgo1LCSSmd0Qr-wCDYyMZrJdvbQSBU”,”tw”:135}

{“id”:”Qm84omb8AM0d_M:”,”oh”:463,”ou”:”http://daneshjooshop.sellfile.ir/prod-images/797396.jpg”,”ow”:500,”pt”:”درمورد آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی”,”rh”:”rasane241.com”,”rid”:”6tSo_9eW3-9LUM”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://rasane241.com/data/ranginfile/510643/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D9%86%DA%AF+%D9%88+%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C”,”s”:””,”st”:”صفحه نخست”,”th”:93,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS2gQgkcLXjqKi-VEMWWxrfhZhHfYgjymXPKjJy8o6W1yZW2DrtU3zjow”,”tw”:100}

{“cr”:3,”id”:”qfcOEojaP4oRtM:”,”oh”:475,”ou”:”http://images2.persianblog.ir/841646_nrEEaZRw.jpg”,”ow”:634,”pt”:”معرفی و اشنایی با ازمایشگاه های گروه زمین شناسی – انجمن علمی زمین …”,”rh”:”geoznu.persianblog.ir”,”rid”:”ZwWaMNinOh4ejM”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://geoznu.persianblog.ir/post/15/”,”s”:””,”st”:”انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه زنجان – پرشین بلاگ”,”th”:91,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRx58yJbSCYdy_eT_uJ0_YNHZugygR2h4zcqmTAxB9yrOjHSxT_qGyYa3U”,”tw”:121}

{“id”:”8LQEcF795B9PJM:”,”oh”:479,”ou”:”http://tabriz.gsi.ir/Images/Picture%20035.jpg”,”ow”:639,”pt”:”مرکز تبریز – معرفی مرکز-گروههای مرکز-گروه آزمایشگاه”,”rh”:”tabriz.gsi.ir”,”rid”:”irple6I1mWDVlM”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://tabriz.gsi.ir/fa/contents/0005-0005-0031/0005-0005-0031-0003-0004/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87.%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.html”,”s”:””,”st”:”مرکز تبریز – سازمان زمین شناسی”,”th”:91,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQC3UsKHpKrWgkwfu9xkT_UNJytJ2KrHZ6y-anIcTPXsqxVyejpwhuQbUQ”,”tw”:121}

{“cl”:3,”id”:”Hg-wxrPQdBJoCM:”,”oh”:388,”ou”:”http://science.ut.ac.ir/documents/10009196/21948368/techtonik.jpg?t\u003d1444465791940″,”ow”:690,”pt”:”faculty_geology – college of Science”,”rh”:”science.ut.ac.ir”,”rid”:”HUVmsW-slmSDPM”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://science.ut.ac.ir/faculty_geology”,”s”:””,”st”:”پردیس علوم – دانشگاه تهران”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTxhtIuafYM-menFX1qMryhZ5encvhOZAXo7rNybI_xFGO2jESUm6KEq9g”,”tw”:160}

تصاویر بیشتر برای آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسیگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمامif (document.querySelector(“#taw”).clientHeight == 0 && document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight == 0){var positiveClientHeight = function(element){return element.clientHeight>0;};var firstVisibleElement = Array.from(document.querySelector(“#rso”).children) .find(positiveClientHeight);var sectionWithHeaderElement = firstVisibleElement && firstVisibleElement .querySelector(“div g-section-with-header”);if(sectionWithHeaderElement){sectionWithHeaderElement.style.marginTop = “0”;} }

آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی | دانلود فایل

محصول * تحقیق در مورد آزمايشگاه سنگ و فسيل شناسي* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه …

[PDF]PDF: |آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی| MobaDL

۶ روز پیش – داﻧﻠﻮد ﺻﻔﺤﻪ – PDF ﭘﺮوژه درﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻨﮓ و ﻓﺴﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ – ﻓﺎﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ pdf آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه … ﻣﻘﺎﻟﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻨﮓ و ﻓﺴﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺎﻟﺐ – pdf ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه راﯾﮕﺎن …

آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی – پاورپوینت های فنی و مهندسی

توقف ششم: منطقة پائین تونل كندوان 11 توقف هفتم: منطقة سیاه بیشه 12 چکیده: نقشه های زمین شناسی: مهمترین كاری كه نقشه های زمین شناسی…,آزمایشگاه سنگ و فسیل …

پاورپوینت آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی – پاورپوینت های …

توقف ششم: منطقة پائین تونل كندوان 11 توقف هفتم: منطقة سیاه بیشه 12 چکیده: نقشه های زمین شناسی: مهمترین كاری كه نقشه های زمین شناسی…,پاورپوینت آزمایشگاه …

آزمایشگاه سنگ شناسی,آزمایشگاه فسیل شناسی,سنگ … – …

تحقیق در مورد آزمايشگاه سنگ و فسيل شناسي این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد فهرست عنوان صفحه نقشه هاي زمين شناسي 1 …

دانلود تحقیق آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی

دانلود تحقیق آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی نقشه های زمین شناسی:مهمترین کاری که نقشه های زمین شناسی انجام می دهند مشخص کردن جنس لایه ها و نوع سنگها است و سن …

دانلود پروژه آزمايشگاه سنگ و فسيل شناسي (word) – جی فایل

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ – دانلود پروژه آزمايشگاه سنگ و فسيل شناسي (word) فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :13 قسمتی از متن : عنوان تحقيق: آزمايشگاه سنگ و فسيل شناسي …

تحقیق در مورد آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی – فایلهای …

۲۰ تیر ۱۳۹۶ – تحقیق در مورد آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی. نقشه های زمین شناسی: مهمترین کاری که نقشه های زمین شناسی انجام می دهند مشخص کردن جنس لایه ها و نوع …

دانلود آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی – کافه فایل – سل یو

عنوان تحقیق: آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی نام مدرس: جناب آقای مهندس هادی نام محقق: لاله عظیم زاده شماره دانشجویی: 81359657648 فهرست عنوان صفحه نقشه های زمین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *