اجرا کنندگان باید با توجه به مشخصات فنی عمومی ساختمانی

اجرا کنندگان باید با توجه به مشخصات فنی عمومی ساختمانی

عملیات ساختمانی زیر نظر دستگاه نظارت بپردازد چنانچه نیاز به مشخصات و ضوابطی در دفترچه مشخصات فنی خصوصی وجود داشته باشد که مغایر با مندرجات این نشریه باشد اولویت با مشخصات فنی خصوصی است
دسته بندی عمران و ساختمان
بازدید ها 4
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9

اجرا کنندگان باید با توجه به مشخصات فنی عمومی ساختمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 4010

کاربر

اجرا کنندگان باید با توجه به مشخصات فنی عمومی ساختمانی

چکیده:

عملیات ساختمانی زیر نظر دستگاه نظارت بپردازد چنانچه نیاز به مشخصات و ضوابطی در دفترچه مشخصات فنی خصوصی وجود داشته باشد که مغایر با مندرجات این نشریه باشد اولویت با مشخصات فنی خصوصی است چنانچه در مواردی با توجه به شرایط خاصی ضمن اجرای کار مشخصات فنی منطقی تری وجود داشته باشد مهندسان مشاور باید در مشخصات فنی خصوصی این موارد را صراحتا ذکر نموده و مراتب را برای بررسی و اظهار نظر به دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند.

با نظر کارفرما و طبق دستور کار نظارت ساختمانهای موجود و قدیمی که در محدوده عملیاتی پروژه و در محل اجرا و استقرار بناهای جدید بوده و بمنظور انجام کار تخریب آنها ضروری است قبل از شروع به تخریب ساختمانها باید مسائل ایمنی و اصول فنی در مورد قطع و کنترل انشعا بات خطوط آب و برق و تلفن و………. با هماهنگی سازمانهای مسئول مراعات گردد.

در صورت لزوم باید مصالح حاصل از تخریب مطابق نظر دستگاه نظارت دسته بندی ودر محل

های مناسب انبار شوند ساختمانهای مربوط به آثار باستانی از شمول این قسمت خارج است و هیچگونه دخل و تصرف در آنها مجاز نبوده گود برداری محل سازه ها باید با توجه به رعایت نکات ایمنی و حفظ ساختمانهای موجود و همجوار و رعایت مقررات و دستور العملهای شهرداری و وزارت کار صورت گیرد.

پیمانکار مسئول جبران خسارت وارده به شخص ثالث در اثر عدم رعایت نکات ایمنی فوق الذکر خواهد بود چنانچه محوطه کارگاه دارای پستی و بلندیها ی زیاد باشد به نحوی که مانع از شروع اجرای عملیات گردد پیمانکار باید با نظر دستگاه نظارت نسبت به تسطیح محوطه تا تراز مورد نظر و پاک کردن آن اقدام نماید بر اساس نقشه های اجرائی مقدار کافی نقاط نشانه و مبدا از طرف کارفرما و دستگاه نظارت .طی صورت جلسه ای هنگام تحویل زمین در اختیار پیمانکار قرار داده خواهد شد.

این نشانه ها باید توسط پایه های بتنی حداقل ۱۵*۱۵ و ارتفاع ۷۰ سانتیمتر ساخته شود و حداقل

بیست سانتی متر از آن از سطح زمین تسطیح شده اجرای عملیات بالاتر باشد چاه های آب و فاضلاب و قنوات متروکه که در محل عملیاتی پروژه واقع شدهاند و پرکردن آنها ضروری است باید با نظر دستگاه نظارت پر و ساخته شوند و نحوه اجرای عملیات و چگونگی پرداخت حق الزحمه مربوط به آنها با نظر دستگاه نظارت و توافق پیمانکار صورت خواهد گرفت .

لزوم قطع اشجار باید قبلا بتصویب کارفرما رسیده باشد پاک کردن محوطه از ریشه درختان و اشجار باید با نظر دستگاه نظارت صورت گیرد پیمانکار باید بر اساس دستوالعملها و مشخصات مندرج در مشخصات فنی خصوص و فهرست مقادیر و فهرست بها نسبت به به اجرای ساختمانها و تا سیسات مربوط به تجهیز کارگاه اقدام نماید بدین منظور پیمانکار باید پس از امضای قرارداد و تحویل زمین نقشه های جا نمائی و استقرار ساختمانهای مربوط به تجهیزات کارگاه و تا سیسات مربوط باید دارای استحکام کافی و از نظر فضا جوابگوی نیازهای پروژه بوده و اصول ایمنی در آنها رعایت شده باشد.

تحقیق در مورد اجرا کنندگان باید با توجه به مشخصات فنی …

تحقیق در مورد اجرا کنندگان باید با توجه به مشخصات فنی عمومی ساختمانی. توسط mohsenjoseph · سپتامبر 2, 2017. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات.

[PDF]ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ – سازمان نوسازی مدارس

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻃﺮﯾﻖ و ﺍﻋﻼﻡ ﻧﮑﺎﺕ ﻓﻨﯽ. ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. (. ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ وﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ. ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﯾﻦ. ﻧﺸﺮﯾ. ﻪ ﺑ. ﻪ. ﺧﻮﺩی ﺧﻮﺩ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻩ و ﺍﺟﺮﺍﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑ. ﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ …

نشریه شماره 55 (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) – …

۱۹ مرداد ۱۳۹۵ – نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تجدید نظر دوم) … به خودی خود کامل بوده و اجرا کنندگان باید با توجه به این مشخصات نسبت به اجرای … اگر در مواردی با توجه به شرایط خاص ضمن اجرای کار، مشخصات فنی منطقی‌تری …

دانلود نشریه 55 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ – … کامل بوده و اجراکنندگان باید با توجه به این مشخصات نسبت به اجرای عملیات ساختمانی … به طور خلاصه نشریه ۵۵ مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی راهنمایی برای تمامی … چنانچه در مواردی با توجه به شرایط خاص ضمن اجرای کار ، مشخصات فنی منطقی تری وجود داشته باشد ، مهندسان مشاور باید در مشخصات فنی خصوصی …

[PDF]بخشنامه سرجمع

ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺍﺳـﺖ،. ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﻤﺴﺎﻥ … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺮﺥ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻠﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ. ﭘﻴﺶ … ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻘﺸﻪ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ، ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻗﻼﻡ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘـﻴﺶ. ﺑﻴﻨـﻲ ….. ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻴﻤﺎﻥ. : ﺗﺎﺭﻳﺦ. ﭘﻴﻤﺎﻥ. : ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍ. : ﺍﺳﺘﺎﻥ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ. : ﺷﻬﺮ. /. ﻛﻮﭼﻪ. ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ. ﺭﻭﺳﺘﺎ …

[PDF]راهنمای عمومی مهندسین ناظر(شماره 5)

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎﻇﺮان. ) (. ﺷﻤﺎره. )5 … ﻻزم اﺳﺖ در اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد . -12 … ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻮﻻدي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻧـﻮع ﻛـﺎ. رﺑﺮي.

[PDF]ﻣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ – سازمان نظام مهندسی …

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﻮﺛﺮ در اﺟﺮاي. ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﺑﻪ روش ﻧﯿﻠﯿﻨﮓ و اﻧﮑﺮاژ. « ﺷﻤﺎره. 01. » ﻣﻌﺎوﻧﺖ. ﻓﻨﯽ و. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم …. ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻃﺮاح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. : ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت. ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن رﺷﺘﻪ …. اﻏﻠﺐ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﻋﻼم ﺷﺪه ، ﮔﺎﻫﺎ ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻣﻮﺛﺮي را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ … ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح و ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﮔﺮدد . 1 -4-.

[PDF]اﻳﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻠّﻲ ﻣﻘﺮرات دوازدﻫﻢ ﻣﺒﺤﺚ اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. اﻳﺮان. ﻣﺒﺤﺚ. دوازدﻫﻢ. اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎر در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا. 1388. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﻘﺮرات. ﻣﻠّﻲ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن … اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ در ﻛـﺸﻮر ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻣـﻲ. ﺷـﻮد و اﺳـﺘﻔﺎده. ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻻزم اﺳـﺖ. ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ. ﻫﺎي آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف … اﺣﻜﺎم. « ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺑﻪ». ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ و اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ .ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻮدن. « ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ….. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺠﺎور آن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳـﺪ.

[PDF]اﻳﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻠّﻲ ﻣﻘﺮرات ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺎ اﺟﺮاي ﺻﻨﻌﺘﻲ

۱۰ مرداد ۱۳۹۰ – ﺑﻪ». ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ و اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ .ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻮدن. « ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. » … ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺮرات ….. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي.

مراحل ساختمان سازی – مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی – …

۱۲ فروردین ۱۳۹۶ – بطور کلی تمام کارها باید با رعایت اصول فنی انجام گیرد. … مشخصات فنی خصوصی اولویت داشته و اجرا کننده موظف به اجرای آن می باشد … منظور از سطح ایستایی ، سطح طبیعی آب زیر زمینی منطقه ای با توجه به نوسانات فصلی می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *