گزارش کار آزمایش دانه بندی خاك

گزارش کار آزمایش دانه بندی خاك

وسایل مورد نیاز 2000 گرم شن ترازو الكهای دسته بندی شده دستگاه لرزاننده

نحوه انجام كار ابتدا 2000 گرم شنی را توسط ترازوی دیجیتال كشیده و سپس آن را داخل الك نمره43 ریخته البته الكها را از بالا به ترتیب قرار می‌دهیم كه عبارتند زا الك نمره 200100 60 50 40 20 16 10 4 48

دسته بندی عمران و ساختمان
بازدید ها 10
فرمت فایل doc
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

گزارش کار آزمایش دانه بندی خاك

فروشنده فایل

کد کاربری 4010

کاربر

گزارش کار آزمایش دانه بندی خاك

فهرست:

موضوع: آزمایش دانه بندی خاك

موضوع: آزمایش هیدرومتری

موضوع:حدود اتر برگ

موضوع:تراكم

موضوع آزمایش: تعیین وزن مخصوص خاك به كمك مخروط ماسه

موضوع:آزمایش CBR

موضوع:نفوذ پذیری آب درخاك

موضوع: آزمایش دانه بندی خاك

موضوع: آزمایش هیدرومتری

موضوع:حدود اتر برگ

موضوع:تراكم

موضوع آزمایش: تعیین وزن مخصوص خاك به كمك مخروط ماسه

موضوع:آزمایش CBR

موضوع:نفوذ پذیری آب درخاك

موضوع آزمایش : آزمایش تحكیم

موضوع: آزمایش برش مستقیم

چکیده:

آزمكانیك خاك

موضوع: آزمایش دانه بندی خاك

وسایل مورد نیاز: 2000 گرم شن- ترازو- الكهای دسته بندی شده- دستگاه لرزاننده.

نحوه انجام كار: ابتدا 2000 گرم شنی را توسط ترازوی دیجیتال كشیده و سپس آن را داخل الك نمره4/3 ریخته البته الكها را از بالا به ترتیب قرار می‌دهیم كه عبارتند زا الك نمره 200,100, 60, 50, 40, 20, 16, 10, 4, 4/8.

سپس شن را داخل الكها ریخته (الك رویی) و آن را روی دستگاه لرزاننده قرار می‌دهیم و آن را به مدّت یك دقیقه روش كرد و پس از اطمینان از خوب جدا شدگی دانه‌های شن الكها را برداشته و دانه‌های بوجود بر روی هر الك را با ترازوی دیجیتال وزن می‌كنیم و سپس آن را در داخل جدول قرار می‌دهیم.

درصد رد شوه درصد مانده روی الك وزن مانده روی الك شمارة الك

عنوان آزمایش:

آزمایش هیدرومتری

موضوع: آزمایش هیدرومتری

وسایل مورد نیاز: 50g خاك روشده از الك 200- محلول هگزافسفات سودیم- لوله مندرج آب

نحوة كار: ابتدا 50gخاك را كشیده و از الك نمرة 200 رو می‌كنیم سپس %4 از محلول هگزا فسفات سدیم با مقدار آب در ظرفی ریخته و داخل هم زن قرار داده و هم می‌زنیم سپس مایع را در لوله مندرج ریخته و با اضافه كردن آب حجم آن را به 1000cc می‌رسانیم سپس به همین میزان یعنی 1000cc از آب و محلول هگزا فسفات سدیم در داخل لوله مندرج دیگری ریخته و عنوان محلول شاهد درست می‌شود تا ذرات چسبیده به لوله از آن پاك شود و در طی زمام كه در جدول مشخص است این آزمایش انجام می‌شود.

موضوع:حدود اتر برگ

وسایل مورد نیاز: ترازو – خاك رس- شیاركش- كارتك – الك – كاسگرانده

نحوة انجام كار: ابتدا خاك رس را به اندازه نیاز الك نمره 40 عبور می‌دهیم سپس با اضافه كردن آب خاك را چنان مخلوط می‌كنیم تا بصورت یك خمیر یكنواخت درآید.

سپس خمیر بدست آمده ر اتوسط كارتك داخل دستگاه كاساگرانده می‌كشیم باید خمیر را كاملاً داخل دستگاه ورز دهیم تا هوای آن خارج شود و خمیر را كاملاً بصورت افقی میكشیم و سپس توسط شیاركش از وسط دستگاه شیاری می‌كشیم پس از كشیدن شیار باید ته ظرف كاملاً مشخص شود ضمناً شیار كش را باید به رطوبت خمیر آغشته كرده و پس از كشیدن شیار دستگاه را روشن می‌كنیم سپس شروع می‌كنیم به شمردن تعداد ضربات و سپس در محل كه 12.5 mm به هم نزدیك شدند دستگاه را خاموش كرده و سپس تعداد ضربات و وزن آن قسمت از شیار می‌كشیم و این كار را چند بار تكرار می‌كنیم.

گزارش کار آزمایشگاه خاک(تجزیه یا دانه بندی خاک ) – بانک …

به نام خدا. عنوان آزمایش: تجزیه یا دانه بندی مکانیکی خاک. هدف از انجام آزمایش: آ)دانه بندی مکانیکی خاک به منظورجدا سازی ذرات خاک در اندازه های مختلف است. ب)به دست آوردن …

[PDF]آزمایش دانه بندی سنگدانه – دانشگاه آزاد اسلامي واحد گلپايگان

گزارش کار آزمااگشیه. مکانیک خاک. استاد راهنما : جناب آاقی مهندس سعید خوشنویسان. آزمایش : داهن بندیهب روش … آزمایش دانه بندی سنگدانه با الک )شن. -. ماسه(. مقدمه. : در كارهاي. اجرایي قبل از انجام پروژه روي خاك وضعيت نشست خاك باید معلوم و. توانایي خاك …

[PPT]دانه بندي خاک

به نام خدا. گزارش کار آزمايشگاه مکانيک خاک. آزمايش شماره 1 : دانه بندي خاک ( روش مکانيکي ). آزمايشگاه مکانيک خاک. اساتيد محترم : جناب آقاي مهندس ملاباشي. جناب آقاي …

آزمایش الک – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

رفتن به ۱ روند کار – الک‌های مورد استفاده در آزمایش دانه‌بندی خاک … برای این آزمایش از الک‌های ویژه‌ای که شبکهٔ کف آن‌ها از سیم فولادی است استفاده می‌کنیم، …

گزارش کار آزمایشگاه خاک – اسلام.ایران.عمران

۲۷ بهمن ۱۳۹۰ – وبلاگ داود مهربان و گزارش کار آزمایشگاه خاک و دانه بندی خاک و آز خاک … هدف از انجام آزمایش دانه بندی، جداسازی دانه های خاک در اندازه های مختلف است که هر …

[PDF]آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك

اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ … داﻧﻪ ﺑﻨﺪي. اﻣﺮوزه اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ، اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎ. ي ﺧﺎك ﺑﻪ ﻗﺪري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ….. ﺟﺪول. )2-1 🙁 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎك. 2 -6 -. ﮔﺰارش. ﮔﺰارش آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد …

آزمایش دانه بندی عمران / مکانیک خاک به صورت فایل متنی با …

آزمایش دانه بندی عمران / مکانیک خاک به صورت فایل متنی با جدول ها و محاسبات کامل به همران نمودار و . … دانلود رایگان پروژه ازمایش دانه بندی مکانیک خاک … تئوری آزمایش …

گزارش کار های آز تکنولوژی بتن – نام آزمايش : تعيين دانه …

نام آزمايش : تعيين دانه بندي ماسه و مدول نرمي آن و تعيين خاك رس لاي و گردو خاك ماسه. مقدمه : دانه بندي ماسه: مناسب ترين دانه بندي ماسه، به نوع مصرف و مقدار سيمان بتن و …

الک آزمایشگاهی – دانه بندی خاک

الک آزمایشگاهی – دانه بندی خاک – الک و سرند استیل آزمایشگاهی استاندارد ASTM. … یکی از مهمترین ابزارهای آزمایش دانه بندی خاک به روش آزمایش الک – الک های …. توزیع دانه ها با مشخصات لازم برای مصالح سنگی و کنترل سنگدانه های مختلف به کار می رود.

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک | مرجع مهندسی عمران …

۱۱ خرداد ۱۳۹۱ – طبقه بندی: گزارشکار | مطالب آموزشی … آزمایش حد روانی و حد مایع, آزمایش دانه بندی خاک (روش مکانیکی آزمایش تعیین چگالی نسبی), آزمایش فشاری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *