بایگانی ماهیانه: اکتبر 2018

پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی Plassen

پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی Plassen

پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی Plassen

این فایل به بررسی ریز فضاها+نوع مصالح ، پلان و… پرداخته است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 17
حجم 893 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی معماری

توضیحات کامل

پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی Plassen

 

این فایل شامل بخش های زیر است

1. گروه طراحی

2.ریز فضاها +نوع مصالح

3. پلان، نما، مقطع و …

4. تصاویری از فضاهای داخلی و خارجی

توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال مرزی در نوجوانان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال مرزی در نوجوانان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال مرزی در نوجوانان

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال مرزی در نوجوانان

مشخصات فایل

تعداد صفحات 70
حجم 103 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روان شناسی

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال مرزی در نوجوانان

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 70

 

اپیدمیولوژی یا همه گیری شناسی یکی از علوم پایه بهداشت عمومی و رویکردی عمده در درک و پیشرفت پزشکی و مراقبت های بهداشتی است. این علم ابزاری مفید برای بالینگران است تا کار خود را با جمعیت مرتبط نمایند، و تصویر بالینی خود را تکمیل نمایند. اپیدمیولوژی دورنمایی را در مورد سلامت عمومی جمعیت شامل علل و سیر بیماریهای آنها را فراهم می آورد (مِزیچ،2005). به عبارت دیگر، اپیدمیولوژی مطالعه توزیع بیماری ها در جمعیت های انسانی و عواملی است که بر توزیع آنها تاثیر می گذارند. تاکید اپیدمیولوژی مطالعه الگوی بروز بیماریها به منظور شناسایی عواملی است که از نظر سبب شناسی با شروع بیماری در برخی از افراد همراهند (فامبن و همکاران،2007).

اپیدمیولوژی عمدتاً بر روشهای مشاهده ای استوار است. اپیدمیولوژی توصیفی به منظور پرداختن به بهداشت عمومی، روشهای ثبت یا پیگیری بیشتر به تخمین میزانهای بیماریها می پردازد. اپیدمیولوژی تحلیلی یا علتی به شناسایی علل بروز بیماریها در انسان می پردازد؛ و اپیدمیولوژی بالینی به فعالیتهایی می پردازد که با استفاده از روشهای اپیدمیولوژیک به سایر جنبه های بیماری مانند تعیین سیر طبیعی آن، عوامل تسهیل کننده خاتمه، بقا، عود یا سایر عواقب بیماری (مانند مرگ و میر یا معلولیت) می پردازند (فامبن و همکاران،2007).

تاریخچه اپیدمیولوژی به قرن 19 و مطالعه بیماریهای عفونی باز می گردد. از اولین مطالعات اپیدمیولوژیک انجام شده می توان به شناسایی ماهیت عفونی و چگونگی انتقال عامل وبا در اپیدمی این بیماری در لندن اشاره نمود. در روانپزشکی، تلاش های انجام شده در اوایل قرن بیستم به شناسایی ماهیت قابلیت درمان انسفالیت پلاگر کمک نمود و یا توانست ارتباط میان اقدام به خودکشی و تغییرات اجتماعی را آشکار نماید. در 30 سال گذشته، اپیدمیولوژی به رشته علمی مستقلی تبدیل شده است که مفاهیم و رویکردهای خاص خود را داراست. هم اکنون ماهیت اپیدمیولوژی بسیار بیشتر از تجزیه و تحلیل ساده اطلاعات پزشکی است (فامبن و همکاران، 2007).

در مطالعات مربوط به تعیین شیوع اختلالات روانپزشکی از نمونه ای از پاسخ دهندگان استفاده می شود که به کمک آنها فراوانی و توزیع اختلالات در جمعیت عمومی تخمین زده
می شود. تمامی این مطالعات مراحل نمونه گیری، ارزیابی مقطعی اختلال، جمع آوری اطلاعات کمکی و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله را شامل می شوند. علاقه به آگاهی از شیوع اختلالات مختلف می تواند از شرایط خاص درمانگاهی (با تمرکز محدود) تا کل جامعه (با تمرکز گسترده) را در بر بگیرد (بویل، 1998).

در سالیان اخیر نگرانی های مرتبط با نیازهای بهداشت روان افراد در شرایط درمانگاهی به کل جمعیت گسترده شده است. این دیدگاه بهداشتی جمعیت مدار موجب انجام مطالعات شیوع سنجی متعددی در مورد اختلالات روانپزشکی شده است که به منظور کمک به برنامه ریزی، ارزیابی و اختصاص منابع به انجام رسیده اند. عموماً، کیفیت این مطالعات شیوع سنجی در نتیجه مستقیم پیشرفت در متدولوژی سرشماری بهبود یافته است (بویل، 1998).

اعتبار مطالعات شیوع سنجی تابعی از نمونه گیری، ابزار و تجزیه و تحلیل است. به منظور ارزیابی این ویژگیها باید به سوالات زیر پاسخ داد (بویل، 1998).

1– آیا طراحی مطالعه به گونه ای است که نمونه پاسخ دهندگان معرف جمعیت هدف تعیین شده باشد؟

در مطالعه معتبر از نمونه ای استفاده می شود که نمایانگر جمعیت هدف تعیین شده باشد. نمایانگر بودن کیفیتی است که با استفاده از روشهای آماری نمونه گیری و ارزیابی دقیق ویژگیهای افراد پاسخگو مشخص می گردد.

 

الف_آیا جمعیت هدف به وضوح مشخص شده است؟

نمونه گیری روشی است که به منظور کسب اطلاعات درباره گروهی بزرگتر، یا جمعیت هدف مورد استفاده قرار می گیرد. جمعیت هدف باید توسط ویژگیهای مشترکی تعریف شود، که بتوان آنها را به صورت دقیق تعیین و اندازه گیری نمود. برخی از ویژگیها عبارتند از: سن، جنس، زبان، نژاد، درآمد و محل سکونت. همواره زیرگروههایی از جمعیت هدف وجود دارند که دسیابی به آنها بسیار گران یا دشوار است. باید این افراد حذف شده به صورت دقیق توصیف شود و تعداد آنها در جمعیت بزرگتر مشخص گردد. تعیین جمعیت هدف و موارد حذف شده برای امکان پذیر شدن قضاوت درباره کاربرد مطالعه در پاسخگویی به پرسش های مطروحه الزامی است (بویل، 1998).

ب_ آیا از نمونه گیری تصادفی[1] برای شناسایی پاسخ دهندگان احتمالی استفاده شده است؟

نمونه گیری تصادفی به این منظورانجام می گردد که از احتمال انتخاب هر یک از افراد پاسخ دهنده در مطالعه مشخص گردد. این امر مستلزم این است که اعضای جمعیت هدف از طریق چارچوب نمونه گیری یا فهرست پاسخگویان بالقوه مشخص گردد. این فهرست باید دسترسی به کلیه اعضای جمعیت هدف تعیین شده به استثنای افراد حذف شده خاص را فراهم آورد. نمونه گیری تصادفی را می توان به شکل های ساده تا پیچیده انجام داد. در نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد از پیش تعیین شده خاصی از واحدها (افراد، خانواده ها، محلات) از چارچوب نمونه گیری انتخاب می شوند، به گونه ای که هر واحد شانس برابری برای انتخاب شدن را دارد. روش های نمونه گیری پیچیده تر ممکن است به روش طبقه ای[2] انجام شوند که در آن جمعیت به زیر گروههای تقریبا یکنواختی، به نام طبقه، تقسیم بندی می شود که نمونه ها به صورت مستقل و با احتمال مشخصی از هر طبقه انتخاب می شوند. نمونه گیری خوشه ای[3] روش دیگری از نمونه گیری پیچیده است که در آن جمعیت به واحدهای وابسته ای (مانند محله یا منطقه) تقسیم می شود که نمونه با احتمال مشخص از بین آنها انتخاب می شود. در نمونه گیری چند مرحله ای[4] نمونه ها با احتمال مشخص به صورتی سلسله مراتبی[5] انتخاب می شوند برای مثال ابتدا از نمونه ای از مناطق، سپس نمونه ای از محلات و در نهایت نمونه ای از افراد. در نمونه گیری چند فازی[6] افراد نمونه گیری شده مورد غربالگری قرار می گیرند و سپس برای ارزیابی دقیقتر با احتمال مشخص انتخاب می شوند. استفاده از نمونه گیری تصادفی از الزامات مطالعات شیوع سنجی است (بویل، 1998).

 

[1]Random sampling

[2]stratified

[3] cluster

[4]multistage

[5]hierarchical

[6]multiphase

 

فهرست مطالب

اپیدمیولوژی

اهداف و کاربردهای مطالعات اپیدمیولوژیک

روش های بیماریابی در روان پزشکی و علوم رفتاری

ابزار جمع آوری اطلاعات

معایب و مزایای مقیاس های نمره دهی

انواع مقیاس های نمره دهی

ارزیابی مقیاس های نمره دهی

مقیاس های نمره دهی رایج در روان پزشکی کودکان و نوجوانان

شخصیت

نظریه های شخصیت

تعریف شخصیت

اختلالات شخصیت

تعریف اختلالات شخصیت

سبب شناسی

طبقه بندی راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی

طبقه بندی ICD-10

یک نمونه بالینی از اختلال شخصیت مرزی

پیشینه پژوهش(مرور متون)

منابع

توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق واحدهاي بازاريابي و فروش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق واحدهاي بازاريابي و فروش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق واحدهاي بازاريابي و فروش

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق واحدهاي بازاريابي و فروش

مشخصات فایل

تعداد صفحات 50
حجم 85 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی اقتصاد

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق واحدهاي بازاريابي و فروش

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 50

 

تا زمانيكه فاصله توليد كننده و مصرف كننده كوتاه بود، توليد كننده از نيازها، خواسته­ها، سلايق و آداب و رسوم مصرف كننده مطلع بود و به وجود بازاريابي و مديريت بازار نيازي احساس نمي­شد. همچنين در وضعيت توليد محدود، مفاهيمي چون برنامه­ريزي توليد، استراتژي بازاريابي، رقابت و نظام بازاريابي مورد توجه صنايع نبود، اما در شرايط اقتصادي امروز كه بسياري از شركتهاي بزرگ مرزهاي ملي را براي فعاليت­هاي تجاري خود كوچك يافته، جهاني فكر مي­كنند، جهاني توليد مي­كنند و در سطح جهاني نيز محصولات خود را توزيع مي­نمايند، فعاليت­هاي زيادي بايد انجام شود تا كالا به دست مصرف كننده برسد. در واقع بازاريابي شامل كليه عملياتي است كه در فاصله توليد تا مصرف باعث تسريع در جريان هدايت كالا يا خدمات به سوي مصرف كننده مي­گردد (كمالي و دادخواه،1384 :3 ). صاحبنظران، بازاریابی را فرایند ارضای نیازها و خواسته‌های بشر تعریف می­كنند. به نظر فلیپ كاتلر، برجسته ترین صاحبنظر در این رشته، بازاریابی عبارت است از« فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته­ها از طریق فرایند مبادله » ( روستا و همكاران،67:1385 ).

در تعريفي ديگر « بازايابي فعاليتي است توسط انسانها براي ارضاء نيازها و خواسته­هاي انسانهاي ديگر از طريق فراگردهاي مبادله» (محب علي و فرهنگي،17:1378 ).

با توجه به موارد فوق بازاريابي را مي توان چنين تعريف نمود: « بازاريابي فرايندي است مديريتي – اجتماعي كه به وسيله آن افراد و گروهها از طريق توليد و مبادله كالا با يكديگر، به امر تأمين نيازها و خواسته­هاي خود اقدام مي­كنند » (كاتلر، 1385:46 ).

-3-2 مديريت بازاريابي

بسياري از مردم مديريت بازاريابي را تلاش براي پيدا نمودن مشتريان بيشتر براي محصولات سازمان مي­دانند، اما اين نگرش محدود و در حقيقت ساده انديشي است. هر موسسه­اي هميشه با سطح مطلوبي از تقاضا براي محصولات خود روبرو نيست. در يك زمان ممكن است با عدم تقاضا يا تقاضاي ناكافي روبرو باشد در حالي كه در زماني ديگر ممكن است با تقاضاي بيش از حد و يا غير معمول مواجه گردد. اين وظيفه مدير بازاريابي است كه با توجه به وضعيت و موقعيت سازمان سطح متناسبي از تقاضا را براي سازمان برقرار سازد. به بياني ديگر، مديريت بازاريابي عبارت است از مديريت فرايند تقاضا (كمالي و دادخواه ،1384:8).

در تعريفي ديگر مديريت بازاريابي عبارت است از فرآيند برنامه­ريزي و اجراي پندار، قيمت­گذاري، تبليغات پيشبردي و توزيع ايده­ها، كالاها و خدمات، به قصد انجام مبادلاتي كه به تأمين اهداف انفرادي و سازماني منجر گردد.

تعرف فوق از مديريت بازاريابي موارد زير را مورد تأكيد قرار مي­دهد:

  • تجزيه و تحليل، برنامه­ريزي، اجرا و كنترل؛
  • پوشش كالاها و خدمات و ايده ها؛
  • تاكيد بر قصد مبادله؛
  • و بالاخره اين كه؛ هدف، تامين رضامندي براي طرفين باشد (كاتلر،53:1382).

به بيان ديگر مديريت بازاريابيعبارت است از تجزيه و تحليل، برنامه­ريزي، بكارگيري و كنترل برنامه­هايي كه براي ايجاد، ساخت و نگهداري مبادلات سودمند با خريداران مورد نظر جهت دستيابي به هدفهاي سازماني طراحي شده­اند (محب علي و فرهنگي،18:1378 ).

 

فهرست مطالب

تعريف مفهوم بازاريابي

مديريت بازاريابي

وظايف مديران بازاريابي

اهميت مديريت بازاريابي

تصميمات مهم بخش بازاريابي

توسعه محصولات يا خدمات جديد

برنامه هايي براي بهبود رضايت مشتري

تبليغات

قيمت گذاري محصولات

ارائه خدمات به مشتري

استراتژيهاي توزيع

نفوذ به بازارهاي جغرافيايي جديد

ترفيعات

تعريف مفهوم فروش

مديريت فروش

وظايف مديريت فروش

اهميت مديريت فروش

پيدايش و رشد تدريجي دايره بازاريابي و تفكيك آن از دايره فروش

تفاوت ميان بازاريابي و فروش

لزوم تفكيك واحد بازاريابي و فروش

مزاياي مشاركت واحد فروش در تصميمات واحد بازاريابي

پيشينه تحقيق

سوابق تحقيقاتي خارج از كشور

سوابق تحقيقاتي داخل كشور

ايجاد ارزش براي مشتريان

تعامل و همكاري بين واحدهاي بازاريابي و فروش

وضوح نقش هاي عملياتي بازاريابي و فروش

فرهنگ مشتري مداري

عملكرد تجاري شركت

فهرست منابع

توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

مشخصات فایل

تعداد صفحات 45
حجم 63 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران

 

فرمت فایل: Word

تعداد صفحات: 45

 

در فرهنگ لغت (عميد ، 1326 ) كلمة مدير به معني اداره كننده ، گرداننده ، كسي كه كاري اداره مي كند آمده است .

مديريت عبارتست از :

-هنر انجام دادن كار به وسيلة ديگران (فالت ، 1924، نقل از مختاري 1383 ).

-ايجاد محيطي مؤثر براي افرادي كه در گروههاي رسمي سازماني فعاليت مي كنند. (كونتز وا و دانل ، 1972 ) .

-هماهنگ سازي منابع انساني و مادي در جهت تحقق هدفها (كاست رزنويك ، 1974 ).

-فراگرد هماهنگ سازي فعاليت فردي و گروهي در جهت هدفهاي گروهي (دانلي و همكاران ، 1971).

-فرا گرد تبديل اطلاعات به عمل ـ اين فراگرد تغيير و تبديل را تصميم گيري مي ناميم (فورستر ، 1962 ) .

-مديريت فعاليتي است منظم در جهت تحقق هدفهاي معين (علاقه بند ، 1372 ) .

-مديريت در بعد انساني و اسلامي عبارتست از كاركرد با مردم ،براي مردم و به خاطر مردم (ميركمالي ، 1367 ).

از تعريف هاي ياد شده و مفاهيم آن استفاده مي شود كه مديريت در موقعيت گروهي صورت مي گيرد و مديران مي توانند از طريق تقسيم كار ، از اعضاي سازمان به تناسب قابليت و استعدادي كه دارند استفاده كنند و در سازمان ، منابع انساني و مادي و مالي وجود دارد كه مديران در فرآيند مديريت از اين منابع به خوبي استفاده مي كنند (مختاري ، 1383 ).

222-تعريف مديريت آموزشي :

  • منظور اصلي مديريت در هر سازماني عبارتست از هماهنگ سازي كوششهاي افراد انسان و استفادة مؤثر از منابع ديگر براي تحقق هدفهاي سازمان . در مؤسسات آموزشي ، اين هدفها مربوط به امور آموزش و پرورش و يادگيري است پس ، منظور از مديريت در سازمانهاي آموزشي ، تحقق هدفهاي آموزشي و پيشبرد مؤثر آموزشي و يادگيري است (علاقه بند ، 1381 ) .
  • مديريت آموزشي روندي اجتماعي است كه با ايجاد ، نگهداري ، به فعاليت وا داشتن ، كنترل و يكسان ساختن انرژي سازمان يافتة مادي و انساني در محدودة يك سيستم متحد كه به منظور تحقق اهداف آموزشي تعيين شده طراحي شده است (حجازي ، 1382).
  • مديريت آموزشي عبارت است از فرآيندي كه كليه فعاليتهاي افراد همكار در سازمانهاي آموزش و پرورش را در جهت رسيدن به هدفهاي تعليم و تربيت همسو و هماهنگ نموده و به استفادة صحيح از منابع فيزيكي و انساني زمينه هاي مساعد و مناسب را جهت تحقق هدفهاي فوق فراهم مي سازد (نياز آذري ، 1381 ).

مسئله اساسي براي مدير آموزشي عبارت از كشف طرقي است كه به وسيلة آنها بتوان ضمن ايجاد زمينه هاي مساعد براي تحقق هدفهاي تعليم و تربيت با همكاري و تعاون ساير افراد در گروه آموزشي امور محوله را به نحو مطلوب انجام دهد كه در اين زمينه مي بايستي طوري عمل نمايد كه :

1-موجب پيدايش برنامة واحد و كلي مدرسه گردد .

2-چنان محيط عاطفي فراهم نمايد كه كلية كاركنان ارزش خود را حس كنند و وابستگي خود را به سازمان آموزش درك نمايند .

3-فرصتهايي براي انديشيدن و كار كردن گروهي مؤثر جهت همة كاركنان سازمان مربوطه بوجود آورد .

4-چنان روشهاي مطلوب اداري بر قرار سازد كه ايمان و اعتقاد معلم را نسبت به رسالت والاي خويش افزايش بخشد .

5-محيط رشد فضايل و صفات والاي انساني همكاران خود را بر اساس رهنمودهاي مكتب الهي اسلام فراهم سازد . (قرآني مقدم ، 1375 )

223-منظور از رهبري در مديريت چيست ؟

منظور از رهبري در مديريت فراگرد اثر گذاري و نفوذ در رفتار اعضاي سازمان براي ياري و هدايت آنها در ايفاي وظايف سازماني است ، مدير در مقام رهبر به سرپرستي زير دستان مي پردازد با آنها ارتباط برقرار مي كند . انگيزة كار و فعاليت در آنها بوجود آورد به حل مشكلات و كشمكشهاي آنها مي پردازد و به اقتضاي تغييراتي كه در شرايط كار پديد مي آورد ، همه اين كوششها به اين منظور است كه نيازها و اهداف سازمان و انحصار سازمان ، توأماً تحقق پيدا كند . بنابراين نقش رهبري در مديريت حائز اهميت و قابل بحث است .

 

فهرست مطالب

مقدمه

مبانی نظری پژوهش

مفهوم و تعريف مديريت

تعريف مديريت آموزشي

منظور از رهبري در مديريت چيست ؟

رهبري در مديريت سه ويژگي دارد

ملاكهاي لازم براي انتخاب يك مدير چيست ؟

مهارتهاي لازم براي مديران

وظايف مديريت

كاركردهاي مديريت

وظايف عملي مديران سازمانهاي آموزشي

مديريت و تصميم گيري

مشكلات نظامهاي مديريت آموزشي

تعريف اثربخشي و كارآيي

منظور از رهبري «اثربخش » چيست ؟

چه نوع رهبري و مديريت اثربخش «مطلوب » است ؟

مديريت آموزشي اثر بخش

شرايط مديريت اثربخش

محيط آموزشي اثر بخش

روابط انساني اثربخش در مديريت آموزشي

اثر بخشي رهبري در مقابل اثر بخشي مديريت

ويژگيهاي رهبران اثر بخش

نظرية تقويت و اثر بخشي رهبري

هوش

نظرية گاردنر در مورد هوش

هوش سازماني چيست؟

هوش سازماني از ديدگاه كارل آلبرخت

چرا هوش سازمانی؟

کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها

فرآیند OI در سازمان‌ها و شرکت‌ها

چشم انداز استراتژیک

مشارکت سازمانی

پیشینه تحقیق

منابع

توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت هزینه و سودآوری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت هزینه و سودآوری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت هزینه و سودآوری

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت هزینه و سودآوری

مشخصات فایل

تعداد صفحات 60
حجم 131 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی اقتصاد

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت هزینه و سودآوری

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 60

 

در اواخر دهه 1960 و اوائل دهه ی 1970، برخی نویسندگان حسابداری از جمله Solomons و Staubus به رابطه بین فعالیت ها و هزینه ها اشاره نمودند اما توجه جدی محافل دانشگاهی و حرفه ای به این رابطه در دهه 1980 بیشتر جلب گردید این توجه عمدتاً براثر پیدایش سه سازه اصلی بود. سازه اول تغییرهای نوینی بود که در دنیا جهت معرفی تکنولوژی های مدرن، سیستم های اطلاعاتی هوشمند، خبره و قابل انعطاف، و مکانیزمهای تولیدی جدید در کشورهای مختلف به ویژه در ژاپن، رخ داده بود. سازه دوم، این بود که در دهه 1980 فلسفه فکری بسیاری از مدیران شرکت ها، به ویژه مدیران شرکتهای بزرگ، دستخوش تغییرات عمده ای گردید و علاوه بر سودآوری، رقابت در سطح جهانی، افزایش رضایت مشتریان در سطح بین المللی، تاکید بر کنترل کیفیت محصولات و کاهش هزینه ها نیز جزء اهداف اولیه و اصلی مدیران قرار گرفت. عامل سوم، این بود که عده ای از نویسندگان حسابداری به طور جدی و مبسوطه تشریح فضای جدید تولید، نقش های گوناگون تکنولوژی و دیدگاههای جدید مدیران پرداختند. (Cooper and Kaplan) در میان دیگران، تاثیر به سزائی در انعکاس نارسائی های سیستم حسابداری مدیریت در ارائه اطلاعات دقیق هزینه ها در این شرایط داشته اند. این نویسندگان ادعا کرده اند که نه تنها این سیستم پاسخگوی احتیاجات مدیران نیستند، بلکه استفاده از اطلاعات آنها سبب گمراهی و عدم تصمیم گیری صحیح مدیران می شود که نهایتاً منجر شد که این نویسندگان اقدام به معرفی سیستم مدیریت هزینه در انواع مختلف، نمودند. (کپلن، اندرسون، 1388، ص 3)

 

2-2-2 تعریف هزینه، اصطلاحات و طبقه بندی آن

در حسابداری مالی، اصطلاح هزینه[1]به عنوان یک شاخص اندازه گیری برای مقدار منابع بکار رفته در راستای اهداف موردنظر، تعریف می شود. در حسابداری مدیریت اصطلاح هزینه برای مقاصد متنوع و با روشهای متفاوتی بکار برده می شود. از اینرو انواع مختلفی از هزینه ها وجود دارند که برای اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از انواع هزینه برای ارزیابی موجودی ها و تعیین درآمد، مورد نیازند. برخی دیگر در راستای برنامه ریزی، بودجه بندی و کنترل هزینه کاربرد دارند. و دسته ای دیگر برای تصمیمات کوتاه مدت[2]و یا تصمیمات بلند مدت (بودجه بندی سرمایه ای) [3] سودمند هستند. این امر موجب گردیده که معنای تحت الفظیCost از هزینه به اقلام بهای تمام شده تغییر و جامعیت یابد. (رهنمای رودپشتی، جلیلی، 1388، ص 23 و رهنمای رودپشتی، 1388، ص 15)

 

 

[1]Cost

[2]Short – term Decisions (Made or Bye)

[3]Long – term Decisions (Capital Budgeting)

 

فهرست مطالب

مبانی نظری مدیریت هزینه

تعریف هزینه، اصطلاحات و طبقه بندی آن

طبقه بندی هزینه ها

هزینه و کاهش هزینه ها

مدیریت هزینه

ساختار هزینه گذاری موسسه های بانکی

طبقه بندی هزینه ها در موسسه های بانکی

سیستم های هزینه گذاریهای جزئی

سیستم های هزینه گذاریهای کامل

محدودیتهای سیستم های هزینه گذاری سنتی در بانکهای پس انداز

اهداف و نظام مدیریت هزینه

انواع استراتژیهای مدیریت هزینه

طبقه بندی استراتژیهای مدیریت هزینه

محتوای تحلیل استراتژیهای هزینه

مبانی نظری سودآوری

تعریف سود

مربوط بودن مفهوم سود

مفهوم سنتی سود حسابداری

ماهیت مفهوم اقتصادی سود

پیش بینی سود

سودآوری چیست؟

نسبتهای سودآوری

نسبت سود ناخالص به فروش

نسبت سود عملیاتی به فروش

نسبت سود خالص به فروش

بازده کل داراییها

خالص بازده داراییها

نسبتهای نشان دهنده سودآوری برحسب سرمایه گذاری

نسبتهای نشان دهنده سودآوری برحسب فروش

مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیتهای اقتصادی)

سود به عنوان معیار کارآیی

سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی

پیشینه تحقیق

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته

مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران

مروری بر پژوهش های انجام شده در خارج از ایران

فهرست منابع و مأخذ

توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 59 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روان شناسی

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 40

 

شاید بهترین روش برای بحث در مورد مفهوم هوش معنوی این باشد که در ابتدا ماهیت کلی هوش و مفهوم هوش های چندگانه به اختصار بررسی و سپس با مقایسه هوش معنوی با خصیصه­هایی که برای مفهوم هوش در نظر گرفته شده، بحث ادامه يابد.

بر حسب دانش پایه ای که در مورد هوش وجود دارد، هوش یک ظرفیت زیست شناختی برای تحلیل انواع خاصی از اطلاعات است كه توسط روش هاي به خصوصي به كار مي رود (گاردنر، 2000، ص32). بنا بر گفته مایر[1] (2000) هوش، به ویژه به توانایی انجام استدلال انتزاعی که مستلزم تبدیل های ذهنی[2]است و بر طبق قوانین تثبیت شده انجام مي‌پذیرد، اطلاق مي‌شود. استرنبرگ (1997، به نقل از ناسل، 2004) با اتخاذ دیدگاهی متفاوت، بر جنبه های زیست شناختی و تکاملی تاکید کرده و معتقد است، هوش، متشکل از توانایی های ذهنی لازم برای سازگاری، انتخاب و شکل دادن به هر نوع بافت محیطی و تسهیل انعطاف پذیری در موقعیت های چالش­برانگیز است. بنابراین، هوش را مي‌توان به عنوان کنش ماهرانه ایجاد انطباق بیرونی[3](اعتبار)، و انسجام درونی[4](پایائی) به شمار آورد، یعنی صحت درک فرد از یک پدیده و ویژگی های آن و اتخاذ مجموعه منسجمی از دانش و باورهاي مرتبط با پدیده که با یکدیگر در تناقض نباشند. همچنین، پذیرفته شده است که هر تعریف یا نمایش از هوش به یک زمان و بافت فرهنگی وابسته باشد. برای مثال، گاردنر(1999) هوش را به عنوان مجموعه ای از توانایی های بکار گرفته شده برای حل مسئله و تولید نتایجی که دراجتماع و فرهنگ فرد ارزشمند در نظر گرفته مي‌شوند، تعریف مي‌کند. هوش، از جمله هوش معنوی، بیانگر مجموعه گوناگونی از مهارت ها و توانایی­های مختلف است که هر کدام از آنها به صورت متفاوتی در بافت های اجتماعی تاریخی، فعال و ارزش گذاری مي‌شوند (امونز، 2000). با این حال امکان دارد برخی فرآیندهای ذهنی وجود داشته باشند که با همه بافت های اجتماعی تاریخی متناسب و مربوط باشند، از قبیل شناخت مسئله، تعیین ماهیت مسئله، ایجاد راهبردی برای حل آن، بازنمایی ذهنی اطلاعات مربوط به مسئله، استفاده از منابع ذهنی مناسب برای حل مسئله، نظارت بر راه حل به کار گرفته شده وارزشیابی اثر بخشی راه حل انتخابی (استرنبرگ، 1997؛به نقل از ناسل، 2004). بنابراین، به صورت کلی گفته مي‌شود، هوش دربرگیرنده ظرفیت تفکر، برنامه ریزی، خلاقیت، سازگاری، حل مسئله، تأمل کردن، تصمیم گیری و یادگیری است (نوبل، 2000). افزون بر آن، این خصیصه ها از ویژگی های هوش معنوی به شمار مي روند (امونز، 2000؛سیسک،2001؛ناسل، 2004؛کینگ،2007). نقش انطباقی هوش معنوی در تحلیل اطلاعات و حل مسئله در تعریف های آغازین این فصل منعکس شده است.

برخی نیز هوش را به عنوان سازه ها[5] یا هوش های چندگانه در نظر گرفته اند. گاردنر به جهت گسترش مفهوم هوش واحد و شناسایی مجموعه گوناگونی ازچندین هوش احتمالی، از جمله زبانی، ریاضی منطقی، موسیقي، فضایی، بدنی جنبشی، درون فردی، بین فردی و در اين اواخر، هوش طبیعی[6](توانایی شناخت الگوها در گیاهان و جانداران)، مشهور است. همچنین، وی احتمال وجود هوش وجودی[7](گاردنر،2000) را که مي‌توان از آن به عنوان نمایش یک جنبه از هوش معنوی یاد کرد را پذیرفته است. اگر چه او هنوز وجود هوش معنوی را تصدیق نکرده، ولی بیان داشته است، هوش معنوی یک سازه معقول است که پژوهش هاي بیشتری را طلب مي كند

[1]- Mayer

[2]- mental transformations

[3]- external correspondence

[4]- internal coherence

[5]-construct

[6]- naturalist intelligence

[7]- existential intelligence

 

فهرست مطالب

مقدمه

هوش و مفهوم هوش های چند گانه

هوش هیجانی

هوش معنوی به عنوان هوشی متمایز از هوش عمومی

مفهوم سازی هوش معنوی

هوش معنوی در ارتباط با آگاهی متعالی

نقش آگاهي فردي در ابراز هوش معنوي

آگاهي از يك وجود الهي و رابطه آن با هوش معنوي

هوش معنوي و رابطه آن با مسائل وجودي

هوش معنوي و تصوير بزرگتر

نقش زيست شناسي در كنش هوش معنوي

اندازه گيري هوش معنوي

هوش معنوی و تفاوت های فردی

الگوهاي معمول در تجربه و بيان هوش معنوي

رابطه ميان هوش معنوي و سلامت

خطرات بالقوه جستجوي هوش معنوي

منابع

توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 70
حجم 1035 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 70

 

فرهنگ سازماني با آن كه سابقه‌ي طولاني دارد، موضوعي است كه به تازگي و در سال‌هاي اخير در دانش مديريت راه يافته است و توجه به اين نكته را ضروري كرده است كه فرهنگ سازماني يك پديده‌ي واقعي و قدرتمند است و تغيير دادن آن بسيار وقت‌گير و دشوار مي‌باشد.

به طور كلي از تركيب دو واژه يا مفهوم فرهنگ و سازمان، انديشه تازه‌اي به وجود آمده است كه بي‌گمان بايد گفت چنين تركيبي داراي طبيعت بالنده‌اي است كه منتهي به ايجاد منبعي براي توليد و ساخت مي‌گردد. ضرورت توجه به فرهنگ سازماني تا جايي است كه صاحب‌نظران بر اين نظر هستند كه اگر قرار است در يك سازمان تغييرات مؤثر و پايدار به وجود آيد، فرهنگ آن سازمان بايد دستخوش تغيير شود. به عبارت ديگر، موفقيت و شكست سازمان‌ها را بايد در فرهنگ آن جستجو كرد؛ لذا مديران با اتكاء به فرهنگ و بهره جستن از آن مي‌توانند خود را از بند راه‌حل‌هاي گذشته رها ساخته و راه‌حل‌هاي تازه‌اي براي سازمان و پيشرفت آن فراهم آورند. در هر صورت، امروزه فرهنگ عنصر مهمي در معادله مديريت شده است و نقش و تأثير آن بر عملكرد سازماني بر محققان مديريت كاملاً مشخص گرديده است، از اينرو مديران خردمند ناگزير از توجه به فرهنگ هستند (قاسمي، 1382).

2-2-1- تعريف فرهنگ:

واژه كالچر[1] از زبان لاتين ريشه مي‌گيرد و در اصل به معناي كشت و كار يا پرورش بوده است و اين معنا هنوز در واژه‌هاي كشاورزي[2] و باغداري[3] پابرجاست. واژه فرهنگ در مورد جامعه‌هاي بشري از حدود سال 1750 براي نخستين بار در زبان آلماني با نوسان‌هايي ميان معناي نو و معناي ديرينه يعني كشت و كار مورد استفاده قرار مي‌گرفت تا اين كه تايلور[4] (1871) نخستين تعريف روشن علمي اين واژه را به دست داد. از نظر وي عادتي كه آدمي همچون عضوي از جامعه به دست مي‌آورد (آشوري، 1381).

 

[1]. Culture

[2]. Agriculture

[3]. Horticulture

[4]- Tylor

 

فهرست مطالب

فرهنگ سازماني

تعريف فرهنگ

تعريف فرهنگ سازماني

اهميت فرهنگ سازماني

سطح فرهنگ سازمان

الگوي وظايف فرهنگ سازماني

انواع فرهنگ سازماني

طبقه‌بندي هاريسون و هندي

طبقه‌بندي جفري ساني فيلد

طبقه ‌بندي اقتضايي

طبقه‌بندي كتز دوريس و ميلر

فرهنگ حاكم و خرده فرهنگ‌هاي سازماني

الگوهاي اساسي فرهنگ سازماني

الگوي پارسونز

الگوي اوشي

الگوي ليت وين و استرينگر

الگوي كرت لوين

الگوي رابينز

الگوي حسن زارعي متين

الگوي منوچهر كيا

الگوي مارشال ساشكين

فرهنگ و خلاقيت

پيشينه تحقيق

منابع

توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت

مشخصات فایل

تعداد صفحات 120
حجم 3999 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 120

 

فرهنگ سازماني با آن كه سابقه‌ي طولاني دارد، موضوعي است كه به تازگي و در سال‌هاي اخير در دانش مديريت راه يافته است و توجه به اين نكته را ضروري كرده است كه فرهنگ سازماني يك پديده‌ي واقعي و قدرتمند است و تغيير دادن آن بسيار وقت‌گير و دشوار مي‌باشد.

به طور كلي از تركيب دو واژه يا مفهوم فرهنگ و سازمان، انديشه تازه‌اي به وجود آمده است كه بي‌گمان بايد گفت چنين تركيبي داراي طبيعت بالنده‌اي است كه منتهي به ايجاد منبعي براي توليد و ساخت مي‌گردد. ضرورت توجه به فرهنگ سازماني تا جايي است كه صاحب‌نظران بر اين نظر هستند كه اگر قرار است در يك سازمان تغييرات مؤثر و پايدار به وجود آيد، فرهنگ آن سازمان بايد دستخوش تغيير شود. به عبارت ديگر، موفقيت و شكست سازمان‌ها را بايد در فرهنگ آن جستجو كرد؛ لذا مديران با اتكاء به فرهنگ و بهره جستن از آن مي‌توانند خود را از بند راه‌حل‌هاي گذشته رها ساخته و راه‌حل‌هاي تازه‌اي براي سازمان و پيشرفت آن فراهم آورند. در هر صورت، امروزه فرهنگ عنصر مهمي در معادله مديريت شده است و نقش و تأثير آن بر عملكرد سازماني بر محققان مديريت كاملاً مشخص گرديده است، از اينرو مديران خردمند ناگزير از توجه به فرهنگ هستند (قاسمي، 1382).

2-2-1- تعريف فرهنگ:

واژه كالچر[1] از زبان لاتين ريشه مي‌گيرد و در اصل به معناي كشت و كار يا پرورش بوده است و اين معنا هنوز در واژه‌هاي كشاورزي[2] و باغداري[3] پابرجاست. واژه فرهنگ در مورد جامعه‌هاي بشري از حدود سال 1750 براي نخستين بار در زبان آلماني با نوسان‌هايي ميان معناي نو و معناي ديرينه يعني كشت و كار مورد استفاده قرار مي‌گرفت تا اين كه تايلور[4] (1871) نخستين تعريف روشن علمي اين واژه را به دست داد. از نظر وي عادتي كه آدمي همچون عضوي از جامعه به دست مي‌آورد (آشوري، 1381).

صورت باستاني فرهنگ در متن بازمانده از اوستا و نوشته‌هاي فارسي باستان يافت نشده است. صورت پهلوي آن «فرهنگ[5]» گمان مي‌رود از پيشوند «فر-» به معناي پيش و ريشه باستاني «ئنگ[6][1]»به معناي كشيدن باشد. اين واژه مركب، از نظر واژگان به معني بالا كشيد، بركشيدن و بيرون كشيدن است ولي اين هيچ‌گاه در ادبيات فارسي به مفهومي كه برخاسته از ريشه كلمه باشد نيامده است (آشوري، 1381).

ساموئل كينگ[7] (1930) فرهنگ را عبارت از كليه كوشش‌هاي اعضاء يك جامعه براي انطباق با هنجارهاي محيط مي‌داند (گروه پژوهشي دانشكده مديريت، 1372).

صرفنظر از گوناگوني و تفاوت فرهنگ‌ها و اختلافاتي كه در تعاريف آن وجود دارد تمامي فرهنگ‌ها داراي ويژگي‌هاي مشتركي مي‌باشند. پاره‌اي از اين ويژگي‌ها بدين شرح مي‌باشد:

1- فرهنگ آموختني است. 2- فرهنگ منتقل مي‌شود. 3- فرهنگ ساختي اجتماعي دارد. 4- فرهنگ خشنودي‌بخش است. 5- فرهنگ وحدت و يگانگي مي‌آفريند. 6- فرهنگ سازگاري مي‌يابد. 7- فرهنگ پديده‌اي ذهني و ادراكي است. 8- فرهنگ تحول‌پذير است (فرجاد، 1361).

 

2-3- مفهوم و تعريف سازمان:

سازمان‌ها در رهبري دنياي معاصر نقش دارند. در واقع حضورشان هم‌اكنون بر شئون مختلف زندگي مؤثر است. به سخن پيتر دروكر[8] (1976) «جوانان امروز بدانسان كه اجدادشان كشت و زرع مي‌آموختند بايد سازمان‌ها را بياموزند.» وجه تمايز سازمان‌ها از ساير شكل‌هاي اجتماعي، وجود نمودهاي معين در آنهاست. به اعتقاد اهل مطالعات سازماني، با شناخت سازمان‌ها مي‌توان مطالب بسياري درباره يك سازمان خاص آموخت (اسكات[9]، 1998). سازمان در هر جامعه‌اي كه در آن متولد مي‌شود و رشد مي‌كند از فرهنگ آن جامعه متأثر مي‌گردد و قالب‌هاي آن را مي‌پذيرد چرا كه هر سازمان در محدوده نظام ارزشي و فرهنگي فعاليت مي‌كند كه اين نظام ارزشي؛ اعتقادات، باورها، هنجارها و الگوهاي رفتاري را بدان منتقل مي‌سازد و سازمان نيز جهت حفظ و بقاي خود بايد به آنها توجه داشته باشد. هر سازمان بايد نيازهاي عناصر تشكيل دهنده محيطي خويش را كه متكي به حمايت آنهاست، برآورده سازد. بنابراين محيط؛ خط‌مشي‌ها، قوانين و روش‌ها را در سازمان تعريف مي‌كند و لذا به طور غيرمستقيم نيروي مهم و مؤثري در شكل دادن به فرهنگ سازماني مي‌باشد (دارابي، 1380).

در ارتباط با سازمان سه تعريف متمايز ارائه مي‌شود كه هر كدام از آنها مرتبط با يكي از سه ديدگاه درباره سازمان مي‌باشد. از ديدگاه سيستم حقوقي، سازمان‌ها به منزله جمع‌هايي هستند كه در جهت نيل به هدف‌هاي نسبتاً مشخص و نشان دادن ساختارهاي اجتماعي با ميزان نسبتاً زيادي از رسمي بودن هدايت مي‌شوند.

از ديدگاه سيستم حقيقي، سازمان‌ها جمع‌هايي هستند با اعضايي به دنبال منابع چندگانه، مجزا و مشترك؛ كه ارزش تداوم سازمان به عنوان يك منبع مهم را مي‌شناسند. ساختار روابط غيررسمي كه بين اعضاء به وجود مي‌آيد، نسبت به ساختار رسمي؛ راهنماي اطلاعاتي و درست‌تري براي فهم رفتار سازماني به وجود مي‌آورد.

از ديدگاه سيستم باز؛ سازمان‌ها سيستم‌هايي از فعاليت‌هاي مرتبط هستند كه ائتلاف‌هاي در حال تغيير از يك موقعيت به موقعيت ديگر را كه توسط افراد به وجود مي‌آيد پيوند مي‌دهند (اسكات، 1998).

2-3-1- تعريف فرهنگ سازماني:

به طور كلي از تركيب دو واژه با مفهوم «فرهنگ» و «سازمان» انديشه تازه‌اي به دست مي‌آيد كه هيچ‌يك از آن دو واژه به تنهايي اين انديشه را دربرندارد (بحرالعلوم، 1387).

از آنجايي كه تعريف‌هاي مختلفي از فرهنگ سازماني شده است، لذا هر يك از آنها به جنبه‌هاي خاصي تأكيد مي‌كنند. دقت در محتواي تعريف‌هاي ذيل مي‌تواند به ما نشان دهد كه ماهيت آنها چه اهدافي را دنبال مي‌نمايد.

رابينز[10] (1943) فرهنگ سازماني را نظامي از استنباط مشترك مي‌داند كه اعضاء نسبت به يك سازمان دارند. همين ويژگي موجب تفكيك دو سازمان از يكديگر مي‌شود (رابينز، 1943).

فراست[11] (1985) در تعريف فرهنگ سازماني مي‌گويد: سخن از فرهنگ سازماني در واقع به معني صحبت از اهميت مردم به سمبل‌ها، افسانه‌ها، قصه‌ها، تفسير عقايد، رويدادها و تجاربي است كه توسط همين مردم شكل مي‌گيرد (آلوسون[12]، 2002).

توماس[13] (1996)، فرهنگ سازماني را به ريشه‌هاي درختي تشبيه كرده است كه شاخه‌هاي آن فعاليت‌هاي قابل مشاهده سازمان مي‌باشد. ريشه‌ها كمتر قابل مشاهده بوده و به سختي قابل تغييرند در حالي كه تغييرات در شاخه‌ها ساده‌تر ولي ناپايدار مي‌باشند مگر اين كه تغييرات در ريشه‌ها صورت گيرد.

شريتون و استرن[14] (1997) معتقدند فرهنگ سازماني، الگوهاي رسمي از عقايد، ارزش‌ها و رفتارهايي هستند كه در بين اعضاء مشترك مي‌باشند (يوميكر[15]، 1999).

ادكار شاين[16] (1985) فرهنگ سازماني را الگوي پيش‌فرض‌هاي زيربنايي، ارزش‌ها و الگوهاي رفتاري و دست‌ساخته‌هاي انساني به منظور حل و فصل مسائل، انطباق برون سازمان و يكپارچگي داخلي مي‌داند (زارعي، متين، 1374).

ديويس[17] (1984) فرهنگ سازماني را الگويي از ارزش‌ها و باورهاي مشترك مي‌داند كه به اعضاي يك سازمان معني و مفهوم مي‌بخشد و براي رفتار آنان در سازمان راهنمايي فراهم مي‌آورد (مشبكي، 1380).

با نگاهي دقيق به اين تعريف پي مي‌بريم كه زمينه اصلي در فرهنگ سازماني وجود سيستمي از معاني و مفاهيم مشترك در ميان اعضاي سازمان است. در هر سازمان الگويي از باورها، سمبل‌ها، شعائر، داستان‌ها و آداب و رسوم وجود دارد كه به مرور زمان به وجود آمده‌اند. اين الگوها باعث مي‌شوند كه در خصوص اين كه سازمان چيست و چگونه اعضاء بايد رفتار خود را ابراز كنند، درك مشترك و يكساني به وجود مي‌آيد.

 

[1]. Culture

[2]. Agriculture

[3]. Horticulture

[4]- Tylor

[5]. Far- hang

[6]. Thang

[7]. S. King

[8]. Peter Druker

[9]- Scott

[10]. Robbins

[11]. Frost

[12]. Alvesson

[13]. Thomas

[14]. Sherriton & Stern

[15]. Umiker

[16]. E.H. Schein

[17]. Davis

 

فهرست مطالب

فرهنگ سازماني

تعريف فرهنگ

تعريف فرهنگ سازماني

اهميت فرهنگ سازماني

سطح فرهنگ سازمان

الگوي وظايف فرهنگ سازماني

انواع فرهنگ سازماني

طبقه‌بندي هاريسون و هندي

طبقه‌بندي جفري ساني فيلد

طبقه ‌بندي اقتضايي

طبقه‌بندي كتز دوريس و ميلر

فرهنگ حاكم و خرده فرهنگ‌هاي سازماني

الگوهاي اساسي فرهنگ سازماني

الگوي پارسونز

الگوي اوشي

الگوي ليت وين و استرينگر

الگوي كرت لوين

الگوي رابينز

الگوي حسن زارعي متين

الگوي منوچهر كيا

الگوي مارشال ساشكين

فرهنگ و خلاقيت

سبك‌هاي رهبري

تعاريف رهبري

شايستگي‌هاي رهبري

مكاتب رهبري

مكتب صفات شخصي

نگرش ابرمرد

نگرش ويژگي‌هاي شخصي

مكتب رفتاري

مكتب اقتضايي

خلاقيت

تعريف خلاقيت

تفاوت خلاقيت و نوآوري

نظريه‌هاي خلاقيت

نظريه كهن

نظريه‌ي تداعي‌گرايي و رفتارگرايي

نظريه انسان‌گرايي

نظريه عصب‌شناختي

فرآيند خلاقيت

فرآيند خلاقيت از نظر مالاگا

عوامل توسعه خلاقيت

عوامل مؤثر بر خلاقيت سازماني

نقش مديريت در خلاقيت

پيشينه تحقيق

منابع

توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پاورپوینت تحلیل سینما مرکزی شهر بوسان

پاورپوینت تحلیل سینما مرکزی شهر بوسان

پاورپوینت تحلیل سینما مرکزی شهر بوسان

این فایل شامل نمونه موردی سینما خارجی ، معرفی کانسپت ، پلان و…، ریز فضاها ، تحلیل فضاهای داخلی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 21
حجم 2759 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی معماری

توضیحات کامل

پاورپوینت تحلیل سینما مرکزی شهر بوسان

 

این فایل شامل بخش های زیر می باشد

1. معرفی بنا و گروه طراحی

2. کانسپت طرح

3.بررسی مصالح و پلان ف مقاطع

4. معرفی ریز فضاها و همراه با تصاویری از فضای داخلی و خارجی

توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پاورپوینت تحلیل خانه اپرای سیدنی

پاورپوینت تحلیل خانه اپرای سیدنی

پاورپوینت تحلیل خانه اپرای سیدنی

این فایل شامل بررسی بنا و موقعیت بنا ، تحلیل پلان و مقطع و بررسی فضاهای داخلی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 21
حجم 1150 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی معماری

توضیحات کامل

پاورپوینت تحلیل خانه اپرای سیدنی

 

این فایل شامل بخش های زیر می بشد

1. موقعیت بنا و معرفی معمار

2. مصالح به کار رفته و بررسی فضای داخلی

3. ریز فضاها و کانسپت طرح

4. تصاویری از فضای داخلی و خارجی

توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود