بایگانی برچسب: s

ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHPDEA

ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHP/DEA

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تنها می تواند تعداد بسیار محدودی از گزینه های تصمیم گیری را مقایسه نماید وقتی كه صدها یا هزاران گزینه برای مقایسه وجود داشته باشد، روش مقایسه دو به دو، بدون شك عملی نخواهد بود
دسته بندی عمران و ساختمان
بازدید ها 17
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHP/DEA

فروشنده فایل

کد کاربری 4010

کاربر

ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHP/DEA

چکیده:

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تنها می تواند تعداد بسیار محدودی از گزینه های تصمیم گیری را مقایسه نماید. وقتی كه صدها یا هزاران گزینه برای مقایسه وجود داشته باشد، روش مقایسه دو به دو، بدون شك عملی نخواهد بود. در این مقاله، روش تركیبی AHP/DEA را برای تسهیل ارزیابی ریسك صدها یا هزاران سازه پل، كه در مورد آنها مقایسه دو به دو غیر ممكن است، پیشنهاد می كنیم.

1- مقدمه

ارزیابی ریسك پل غالباً برای تعیین اولویت سازه های پل جهت محافظت از پل استفاده می شود و در اصل، یك مسأله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) است كه مستلزم چند معیار ارزیابی از قبیل ایمنی، عملكرد، تحمل پذیری و … می باشد.

بنابراین، روشهای MCDM می توانند برای ارزیابی ریسك پلها مورد استفاده قرار گیرند.

در میان روشهای MCDM، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بطور خاص برای مدلسازی معیارهای كیفی مناسب است و كاربرد زیادی در موارد گوناگون نظیر انتخاب، ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه، تصمیم گیری، پیش بینی و غیره دارد.

لیكن، به دلیل آنكه صدها یا هزاران سازه پل باید در یك زمان ارزیابی و اولویت بندی گردند و روش AHP تنها قادر به مقایسه تعداد بسیار محدودی از گزینه های تصمیم گیری است، بنابراین در چنین شرایطی، روش مقایسه دوبدو، بدون شك عملی نخواهد بود. برای غلبه بر این مشكل، ما روش AHP را با روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) تركیب كرده و یك روش تركیبی AHP/DEA برای ارزیابی ریسك پلها ارائه می نماییم.

این مقاله بصورت زیر سازماندهی شده است: در بخش 2، روش تركیبی AHP/DEA را برای مسائل MCDM دارای گزینه های بسیار زیاد تصمیم گیری ، معرفی می نماییم. در بخش3، كاربرد روش تركیبی AHP/DEA برای ارزیابی ریسك پلها را ارائه می دهیم كه در آن، 20 سازه پل برای محافظت از پل اولویت بندی می شوند. نتایج تحقیقات نیز در بخش 4 ارائه می گردند.

2- روش تركیبی AHP/DEA

ایده تركیب دو روش DEA , AHP جدید نیست. تلاشهای بسیاری برای یكپارچه ساختن این دو روش در كاربردهای واقعی انجام گرفته است. لیكن هیچیك از آنها نمی توانند برای ارزیابی ریسك پلها به كار روند، زیرا صدها یا هزاران سازه پل باید برای محافظت از آنان ارزیابی و اولویت بندی شوند و مقایسه دوبدو برای بسیاری از سازه های پل قطعاً غیر ممكن است. برای حل این مشكل، یك روش تركیبی AHP/DEA برای ارزیابی ریسك پلها ارائه می نماییم كه قادر به پردازش تعداد زیاد سازه های پل یا گزینه های تصمیم گیری باشد.

یك مسأله MCDM عمومی M معیاره با معیارهای n,C1,…,Cm گزینه تصمیم گیری بصورت A1,……,AN و وزن معیارهای W1,…,WM را كه توسط روش AHP تعیین شده اند، در نظر بگیرید. برای n گزینه تصمیم گیری، تشكیل ماتریس مقایسه ای دوبدو با توجه به هر معیار، وقتی كه تعداد گزینه های تصمیم گیری از 15 بیشتر شود، غیر ممكن است.

از یك سو، تعداد زیاد مقایسه های دوبدو، كار سنگینی بر دوش افراد متخصص می گذارد و از سوی دیگر، مقایسات بسیار زیاد، به آسانی منجر به بروز تناقض در قضاوت و ناسازگاری می شوند.

دانلود تحقیق ارزیابی ریسک پل با استفاده از روش ترکیبی …

۱۲ شهریور ۱۳۹۶ – دانلود تحقیق ارزیابی ریسک پل با استفاده از روش ترکیبی AHP/DEA فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تنها می تواند تعداد بسیار محدودی از …

ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHP/DEA

ارزیابی ریسك پل با استفاده از روش تركیبی AHP/DEA. چکیده: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تنها می تواند تعداد بسیار محدودی از گزینه های تصمیم گیری را …

ارزيابي ريسك پل با استفاده از روش تركيبي AHPDEA 8 ص …

۲۳ خرداد ۱۳۹۶ – ارزيابي ريسك پل با استفاده از روش تركيبي AHPDEA 8 ص … روش تركيبي AHP/DEA را براي تسهيل ارزيابي ريسك صدها يا هزاران سازه پل، كه در …

بایگانی‌ها ارزیابی ریسک پل با استفاده از روش ترکیبی …

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۸ ارزيابي ريسك پل با استفاده از روش تركيبي AHP/DEA چكيده فرآيند …

pdf: ارزیابی ریسک پل با استفاده از روش ترکیبی ahpdea – …

ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﻤﺎ ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ … در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ AHP/DEA را ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺻﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺰاران ﺳﺎزه ﭘﻞ، ﮐﻪ.

مقاله ارزیابی ریسک پل با استفاده از روش ترکیبی word …

این صفحه منحصراً درباره |مقاله ارزیابی ریسک پل با استفاده از روش ترکیبی word AHP DEA| نوشته شده است. اطلاعات بیشتر درمورد |مقاله ارزیابی ریسک پل با …

[PDF]مقاله ارزیابی ریسک پل با استفاده از روش ترکیبی word …

ﻓﺎﯾﻞ راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮدﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ از ﺗﺨﻔﯿﻒ روش 1396 ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 2016 word ارزان. AHP داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ DEA ﻣﻘﺎﻟﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ. رﯾﺴﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدن ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش …

[PDF]PDF: مقاله ارزیابی ریسک پل با استفاده از روش ترکیبی …

ﮐﻠﯿﮏ {ﻣﻘﺎﻟﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ {word AHP DEA ﻣﻄﻠﺐ و ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﺑﺮ روی ….. ﺗﺤﻘﯿﻖ AHP راﯾﮕﺎن DEA ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ رﯾﺴﮏ 2017 ﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ …

مقاله درمورد ارزيابي ريسك پل با استفاده از روش تركيبي …

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ – مقاله درمورد ارزيابي ريسك پل با استفاده از روش تركيبي AHPDEA … در اين مقاله، روش تركيبي AHP/DEA را براي تسهيل ارزيابي ريسك صدها يا …

ارزیابی ریسک پل با استفاده از روش ترکیبی AHPD …

ارزیابی ریسک پل با استفاده از روش ترکیبی AHP/DEA. چکیده. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تنها می تواند تعداد بسیار محدودی از گزینه های تصمیم گیری را …