احداث باغ در اراضی شیبدار

احداث باغ در اراضی شیبدار

با توجه به اینكه بیشتر زمینهای مستعد كشور ما در دامنه ها و كوهپایه ها قرار دارند و از طرفی دیگر چون ایران یك كشور بسیار مناسب از لحاظ تولید محصولات باغی است بنابراین باید راهكاری ارائه شود تا بتوان به نحو بسیار خوب از این اراضی استفاده كرد
دسته بندی عمران و ساختمان
بازدید ها 10
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

احداث باغ در اراضی شیبدار

فروشنده فایل

کد کاربری 4010

کاربر

احداث باغ در اراضی شیبدار

چکیده:

با توجه به اینكه بیشتر زمینهای مستعد كشور ما در دامنه ها و كوهپایه ها قرار دارند و از طرفی دیگر چون ایران یك كشور بسیار مناسب از لحاظ تولید محصولات باغی است بنابراین باید راهكاری ارائه شود تا بتوان به نحو بسیار خوب از این اراضی استفاده كرد. در اینجا موضوع دیگر مهمی كه خودنمایی می كند موضوع فرسایش خاك است زیرا اگر این بهره برداری از اراضی شیبدار به نحو محاسبه شده ای نباشد می تواند ضربه بسیار سنگینی به كشور و سرمایه ملی كشور وارد كند و نسل بعد را با یك خاك فقیر و از بین رفته روبرو كند. بنابراین در موضوع بهره برداری از اراضی شیبدار بیشتر باید به این نكته توجه شود كه خاك فرسایش نیابد یا اینكه مقدار فرسایش كه در حداقل نگه داشت با توجه به اینكه فرسایش خاك در ایران تقرباً دو برابر آمریكا است بنابراین باید در فكر حفظ خاك بود. حفظ خاك شاید به اندازه خود تولید محصول مهم است و شاید مهم تر از آن.

در این نوشته سعی شده است ضمن ارائه راه حلهای اصولی كنترل شیب ها به فكر فرسایش خاك نیز بود. امید است كه با این تحقق حداقل نظر استاد را برآورده كرده باشم.

قربانی

1/2/83

فرسایش خاك – نقش هوموس و پوشش گیاهی در جلوگیری از فرسایش خاك در اراضی شیبدار.

پوشش گیاهی و هوموس در جلوگیری از فرسایش بسیار مؤثر است. هوموس نفوذپذیری خاك را افزایش می دهد و از شدت جریان آبی می كاهد. افزایش هوموس به دو طریق انجام می شود. 1- افزایش هوموس از طریق دادن كود حیوانی بقایای گیاهی مانند كاه و كلشن و غیره 2- افزایش هوموس بطور غیرمستقیم از طریق دادن كود شیمیایی و تقویت زمین و غیره. در بعضی از شیب ها با درجه كم یا ایجاد پوشش گیاهی می توان از فرسایش خاك جلوگیری كرد. انتخاب گیاه باید با توجه به شرایط اقلیمی، وضع خاك و آب و ناهمواری و دیگر شرایط طبیعی محل صورت گیرد.

در بعضی از نقاط شرایط طبیعی طوری است كه امكان روئیدن گیاه نیست ولی باید اقداماتی صورت گیرد برای اینكه بتوان در این اراضی شیبدار درخت كشت كرد. و روشهای دیگری برای نفوذ دادن آب در خاك و تثبیت خاك و ایجاد یك شرایط حداقل برای رشد گیاه ایجاد كرد.

داستان‌های برتر

۵۰۰ هزار هکتار باغ دیم در اراضی شیب‌دار کشور احداث می‌شود
· ۹ ساعت قبل

if (document.querySelector(“#taw”).clientHeight == 0 && document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight == 0){var positiveClientHeight = function(element){return element.clientHeight>0;};var firstVisibleElement = Array.from(document.querySelector(“#rso”).children) .find(positiveClientHeight);var sectionWithHeaderElement = firstVisibleElement && firstVisibleElement .querySelector(“div g-section-with-header”);if(sectionWithHeaderElement){sectionWithHeaderElement.style.marginTop = “0”;} }

تصاویر برای احداث باغ در اراضی شیبدار

{“id”:”bDKrkTrd5qYa2M:”,”oh”:458,”ou”:”http://zistboom.com/files/fa/news/1394/11/1/29993_273.jpg”,”ow”:608,”pt”:”باغ روی اراضی شیب\u200cدار و هزاران سئوال بی جواب”,”rh”:”zistboom.com”,”rid”:”0mUYORF1I7L5mM”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://zistboom.com/fa/news/30809/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8″,”s”:””,”st”:”زیست بوم”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSGOPRFvggGkmrZien8Bpc5BoQvYACUCk1s5MCWZ-ZvJ__XVL7r7jVkBg”,”tw”:119}

{“id”:”2tLIkWVLHvVo_M:”,”oh”:458,”ou”:”http://www.dana.ir/File/ImageThumb_0_608_458/899420″,”ow”:608,”pt”:”احداث باغ در55 هکتار از اراضی شیب دار زنجان/افزایش تولید و ایجاد …”,”rh”:”ijrodkhabar.ir”,”rid”:”xf1sfs5eOD9e4M”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://www.ijrodkhabar.ir/1660/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B155-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC.html”,”s”:””,”st”:”ایجرود خبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR7QUmO3W_H7jKR9kB89iGaYQneegDokqRYPYiInFF5n_80b0FA0b5u70E”,”tw”:119}

{“id”:”qDu7fxXhMio1jM:”,”oh”:298,”ou”:”http://article.fspmarket.com/wp-content/uploads/2016/04/1847578.jpg”,”ow”:447,”pt”:”بهترین مقالات کشاورزی::.از کاشت تا برداشت در کنار شما هستیم با اف اس …”,”rh”:”article.fspmarket.com”,”rid”:”z33Xn8uFwbcT0M”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://article.fspmarket.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1/”,”s”:””,”st”:”.::بهترین مقالات کشاورزی::.از کاشت تا برداشت در کنار شما هستیم با اف …”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTSXD2C6bNuApvkFQTtwKl6GO3iWV_oxh_DRdpaEPlS4y4r3HQ_CfGSOweh”,”tw”:135}

{“id”:”iDxWQlM6yXZFMM:”,”oh”:147,”ou”:”http://www.jago.ir/_DouranPortal/images/Image/park.jpg”,”ow”:220,”pt”:”احداث 3239 هكتار باغ در اراضي شيبدار استان گلستان”,”rh”:”jago.ir”,”rid”:”zrQuNisQt-19fM”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://www.jago.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID\u003d1\u0026Site\u003dDouranPortal\u0026Lang\u003dfa-IR\u0026ItemID\u003d3229\u0026mid\u003d13946\u0026wVersion\u003dStaging”,”s”:””,”st”:”سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcT1adVMSZADnEDpHffQFTm3HWl5vjBaXJz500x9AAniD66gxjQydcf-rQ8″,”tw”:135}

{“cb”:21,”cl”:3,”cr”:3,”ct”:6,”id”:”5rNozGQNXyy0XM:”,”oh”:480,”ou”:”http://zistboom.com/files/fa/news/1394/11/1/29992_850.jpg”,”ow”:640,”pt”:”باغ روی اراضی شیب\u200cدار و هزاران سئوال بی جواب”,”rh”:”zistboom.com”,”rid”:”0mUYORF1I7L5mM”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://zistboom.com/fa/news/30809/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8″,”s”:””,”st”:”زیست بوم”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQRKJ6XeFFRsWtka50JU7bmysTXZVwyySM4yQjQ4hwtqphR2F-dKCFEGsY”,”tw”:120}

تصاویر بیشتر برای احداث باغ در اراضی شیبدارگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمامif (document.querySelector(“#taw”).clientHeight == 0 && document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight == 0){var positiveClientHeight = function(element){return element.clientHeight>0;};var firstVisibleElement = Array.from(document.querySelector(“#rso”).children) .find(positiveClientHeight);var sectionWithHeaderElement = firstVisibleElement && firstVisibleElement .querySelector(“div g-section-with-header”);if(sectionWithHeaderElement){sectionWithHeaderElement.style.marginTop = “0”;} }

مقاله احداث باغ در اراضی شیبدار

در احداث یک باغ در اراضی شیبدار ابتدا قبل از هر عمل مطالعات منطقه ای است که باید رقم مناسب را پیدا کرد و بعد از باید به این فکر بود که شیب ها لغزنده را تثبیت …

احداث باغ در اراضی شیبدار | دانشجو دانلود

۱۰ مرداد ۱۳۹۶ – من این سایت رو برای شما راه اندازی کردم. شما به وبسایت اورجینال برای دریافت «احداث باغ در اراضی شیبدار» وارد شده اید! لطفا بعد از کلیک روی …

۵۰۰ هزار هکتار باغ دیم در اراضی شیب‌دار کشور احداث می‌شود – …

۱۰ ساعت پیش – معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید 500 هزار هکتار باغ دیم در اراضی شیب‌دار کشور با استفاده از آب سبز …

احداث باغ ارگانیک در ۱۰۰۰ هکتار از اراضی شیبدار چهاردانگه …

عضو شورای اداری شهرستان ساری با اشاره به اینکه سیب تولیدی باغات چهاردانگه، بیشترین ماندگاری را دارد، گفت: باغ سیاه ریشه در هزار هکتار از اراضی شیبدار …

احداث باغ در 100 هکتار از اراضی شیبدار گلوگاه – مازندران – …

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه گفت: در 100 هکتار از اراضی شیبدار گلوگاه باغ احداث می شود. به گزارش ایسنا مازندران، رضا پورفلاح در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل …

شاقول | دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار

عنوان فایل, دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار. توضیحات, عنوان انگلیسی نشریه: Guidelines for Orchard Establishment on Slopes- بخشنامه گروه سوم به شماره …

طرح احداث باغ در اراضی شیبدار بمنظور حفاظت از آب و خاک – …

۳۱ تیر ۱۳۹۵ – فرزاد نواییان در گفتگو با پایگاه خبری تحیلی وارش نیوز تصریح کرد : در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال اقدام و عمل اجرای طرح احداث باغ در …

احداث باغ روی اراضی شیب‌دار و هزاران سئوال بی جواب – زیست بوم

۱ بهمن ۱۳۹۴ – ایجاد باغ روی اراضی شیب‌دار زمینه کاهش سطح عرصه‌های طبیعی را فراهم کرده و به تغییر کاربری این اراضی دامن می‌زند. با اجرای چنین طرح‌هایی نه تنها …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *