شکل گیری شخصیت

شکل گیری شخصیت

بخش اول کلیات و تعاریف
فصل اول مفهوم شخصیت ، تعاریف ، اجزای شخصیت و انواع آن
مبحث اول تعریف شخصیت
11 تعریف لغوی شخصیت
مرحوم دهخدا معنای لغوی شخصیت را چنین توضیح داده است
شرافت و رفعت و بزرگواری و مرتبه و درجه
در اصطلاح روانشناسی ، شخصیت یا منش عبارتست از مجموع نفسانیات (احساسات، افکار، عواطف ) هر کسی که برای هر شخصیت دورکن است، یکی
دسته بندی روان شناسی
بازدید ها 6
فرمت فایل doc
حجم فایل 109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 84

شکل گیری شخصیت

فروشنده فایل

کد کاربری 3101

کاربر

شکل گیری شخصیت

بخش اول : کلیات و تعاریف

فصل اول: مفهوم شخصیت ، تعاریف ، اجزای شخصیت و انواع آن

مبحث اول: تعریف شخصیت

1-1 تعریف لغوی شخصیت

مرحوم دهخدا معنای لغوی شخصیت را چنین توضیح داده است:

شرافت و رفعت و بزرگواری و مرتبه و درجه

در اصطلاح روانشناسی ، شخصیت یا منش عبارتست از : مجموع نفسانیات (احساسات، افکار، عواطف … ) هر کسی که برای هر شخصیت دورکن است، یکی وحدت و دیگری هویت.

وحدت هر کسی از این جهت است که نفسانیاتش سلسله واحدی را تشکیل می دهد و او می تواند چندین معنی را با یک عمل ذهنی با هم مقایسه و مقابله کند. هویت از این روست که وحدت مزبور در طول زمان محفوظ می ماند و شخص همواره احساس می کند که همان است که روز پیش یا سال پیش بوده است یا روز و سال بعد خواهد بود. ضمنا ملتفت است که معنا و اخلاقا از دیگر همنوعان متمایز می باشد همچنانکه از جهت خصوصیات جسمانی با آنها فرق دارد و از جمله عوامل نفسانی که شخصیت را تشکیل می دهد، پاره ای احساسات و حافظه و تخیل و اراده است و گذشته از این محیط اجتماعی نیز در تشکیل این معنی دخالت مهمی دارد.

شخصیت از لحاظ فلسفی، بدینگونه مورد گفتگو است تعقلی که هر کس از ذات خویش دارد آیا با حقیقتی منطبق است یا نیست؟ یا به عبارت دیگر حقیقیت « وجود » چیست؟ قطع نظر از ظواهر احوال. (از روانشناسی دکتر علی اکبر سیاسی ص 484). [1] شخصیت از لحاظ حقوقی و اخلاقی در این مورد ترکیبی است که افراد سازنده آن بر روی یکدیگر بسیار موثرند. و غرض از سیستم های فیزیکو- روانی ، همه عادات ، نگرشها، ارزشها، عقاید، حالات عاطفی، احساسات و محرکهایی است که دارای ماهیت روانی ولی اساس عصبی – غددی یا فیزیکی هستند، این سیستم ها به هیچ وجه حالت توارث ندارند مگر اینکه بر شالوده خصوصیات ارثی بنا شوند و یا دیگری در آنها نقش بسیار موثری را بازی می کند. نکته آخر اینکه سیستم های فیزیکو- روانی، محصول یادگیری هستند و بنابراین عقیده سنتی مبنی بر ارثی بودن صفات شخصیتی دیگر مورد قبول روان شناسان به طور مطلق نیست.[2]


– [1] [1] ارجاع فوق الذکر عینا از لغت نامه دهخدا – جلد نهم – چاپ اول – بهار 1373 که آدرس دقیق آن در صفحات بعدی ذکر خواهد گردید آورده شده است .

[2] – دکتر دهخدا – علی اکبر – لغت نامه دهخدا– موسسه انتشارات دانشگاه تهران – ص 132

فهرست منابع و ماخد

الف کتاب

1- اردبیلی ، دکتر محمدعلی ، حقوق جزا عمومی ، جلد دوم ، نشر میزان ، چاپ سوم ، 1380

2- آشوری ، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری ، جلد دوم ، انتشارات سمت، چاپ اول ، 1379

3- الطافی ، رمضان ، جرم شناسی جیر روانی ، موسسه انتشارات بعثت، چاپ اول ، 1372

4- اشرافیان بناب ، دکتر مازیار ، ضروریات پزشکی قانونی ، ناشر طبیب ، چاپ اول 1380

5- ج راد ، پرفسور کلارنس ، مباحث عمده در روان شناسی ، ترجه جواد وهاب زاده ، انشارات آموزش ، چاپ اول ، 1366

6- خزانی ، دکتر منوچهر ، فرایند کیفری ،انشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، 1376

7- دانش ، دکتر تاج زمان ، حقوق زندانیان و علم زندانها ، انشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم، 1376

8- دهخدا ، دکتر علی اکبر، لغت نامه ، انشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1373

9- روز نهان ، دیوید ال و مارتین سیلگمن، آسیب شناسی روانی ، ترجمه سید یحیی محمدی ، نشر ارسباران ، چاپ اول ، 1379

10- رایجیان اصل ، مهرداد، بزه دیده در فرآیند کیفری ، انتشارات خط سوم، چاپ اول ، 1381

11- شجاعی ، مهدی ، جرم شناسی نظری ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، 1381

12- سیاسی ، دکتر علی اکبر ، مکاتب روان شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، 1376

13- سیاسی ، دکتر علی اکبر ، نظریه های شخصیت ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، 1372

14- صانعی ، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم ، 1376

15- صانعی ، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم ، 1371

16- طریقتی، دکتر شکراله ، مقدمه ای بر روان شناسی و روان پزشکی کیفری، انتشارات دهخدا، 1345

17- علی آبادی، دکتر عبدالحسین ، حقوق جنایی، جلد دوم ، انتشارات فردوسی ، چاپ سوم ، 1363

18- عظیمی ، دکتر سیروس، اصول روانشناسی عمومی ، جلد اول ، انتشارات صفار، چاپ سیزدهم، 1370

19- کی نیا، دکتر مهدی ، روان شناسی جنایی ، انتشارات رشد، جلد دوم ، چاپ اول ، 1376

20- کیانی ، دکتر مهرداد و گودرزی فرامرز، اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، نشر روزنامه جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ، 1380

21- گودرزی ، دکتر فرامرز ، پزشکی قانونی ، جلد دوم، انتشارات انیشتن ، چاپ اول ، 1377

22- مرتضی ، محسنی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ سوم ، 1375

23- مظلومان ، دکتر رضا ، جامعه شناسی کیفری ، انتشارات دهخدا ، چاپ اول ، 1345

ب- مقاله

1- نوربها ، دکتر رضا ، مقاله « تعدیل شدت مجازات » ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 39 سال 1380

2- مظلومان ، دکتر رضا ، مقاله « آیا مجرم گناهکار است ؟ » ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، شماره سوم ، 1349

3- گلدوست جویباری رجب و سید اصفهانی حسام الدین ، « مقاله مرحله پیش از محاکمه در دادرسی ویژه نوجوانان » ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 39 ، 1383

4- ولیدی، دکتر محمد صالح ، مقاله « بررسی و تعیین احکام و شرایط آزادی مشروط » ، مجله پلیس انقلاب ، شماره 103 ، شهریور سال 1369

5- مجموعه مقالات اهدایی به دکتر محمد آشوری که در کتاب علوم جنایی آمده است ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، 1383

ج- جزوه

1- فدایی ، دکتر فربد، جزوه روان شناسی کیفری ، ترم تحصیلی 82-81 ، نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه تهران ، شماره سوم ، 1381

د پایان نامه

1- جمالی ، حمید رضا ، کیفیات مخففه قضایی ،پایان نامه دفاع شده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، سال 1378

چگونگی شکل گیری شخصیت در انسان . 28/3/89 – pshychology

۲۸ خرداد ۱۳۸۹ – (شکل گیری شخصیت). محقق و نویسنده مریم موسوی. از ابتدای تولد انسان میان شخصیت او ومحیط درگیری به وجود می آید که منجر به تغییراتی در وی می …

سنین 2 تا 6 سالگی مهمترین زمان شکل گیری شخصیت فرد | …

برخلاف تصور گذشته که شکل گیری شخصیت کودک را در سنین شروع مدرسه می دانستند اما در عصر حاضر روانشناسان ثابت کرده اند که بهترین زمان شکل گیری …

[DOC]عوامل مهم در شکل گیری شخصیت

عوامل مهم در شکل گیری شخصیت. در طول عمر انسان عوامل متعددی در شکل گیری شخصیت او تأثیر دارند که می توان این عوامل را به صورت زیر بر شمرد: عامل ژنتیکی …

چگونگی شكل گیری شخصیت یزید – تبیان

چگونگی شكل گیری شخصیت یزید. آشكار شدن دعوت پیامبر در مكه مكرمه باعث شد كه سران قریش چون ابوسفیان و ابوجهل و دیگران كه از مقام و منصب بالایی در شهر …

تصاویر برای شکل گیری شخصیت

{“id”:”02sFVd2eHDgWmM:”,”oh”:540,”ou”:”http://gvcounselling.com/wp-content/uploads/2015/08/Slide1.jpg”,”ow”:720,”pt”:”Offering Specialized Clinical Counselling Services and Psycho …”,”rh”:”gvcounselling.com”,”rid”:”jZXeN1t4UKlZcM”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://gvcounselling.com/%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/”,”s”:””,”st”:”GVCounselling”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcT0DcuV_Rkc5xRLaQYYYpB1vafoy2ul0L5ic6SvkJy058k63g2RJizsxDQ”,”tw”:120}

{“cb”:6,”cl”:3,”cr”:6,”ct”:3,”id”:”deEskO6VlScjwM:”,”oh”:411,”ou”:”http://www.rooyeshedigar.ir/site/wp-content/uploads/2014/11/%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8Cpsd2-600×411.jpg”,”ow”:600,”pt”:”موسسه فرهنگی هنری پیدایش رویش دیگر سپاهان \u2013 \u201d دورۀ آموزشی مراحل شکل …”,”rh”:”rooyeshedigar.ir”,”rid”:”cOEIlsef53NZmM”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://www.rooyeshedigar.ir/site/%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%80-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88/”,”s”:””,”st”:”موسسه مطالعاتی رویش دیگر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRrqanHLN9Qk9FbQAQtzt4qmup-5wS-5se4BjN7kRaMRt2kHJ76kk0A7OI”,”tw”:131}

{“cr”:3,”ct”:6,”id”:”HFKUFNGnb_k3GM:”,”oh”:458,”ou”:”http://www.dana.ir/File/ImageThumb_0_608_458/1075036″,”ow”:608,”pt”:”نقش گروه هم سال و خانواده در شکل گیری شخصیت اجتماعی نوجوان”,”rh”:”dana.ir”,”rid”:”ukd3oEkbb5_qYM”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”http://www.dana.ir/news/973652.html/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86″,”s”:””,”st”:”راه دانا”,”th”:93,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRsJS5FNQpghsgzyQX4iwp8g-lnKAqlSjMOUrcSQC_D3DutGHWD_y8rvw”,”tw”:124}

{“cl”:3,”cr”:9,”id”:”x64-Q15ElEoy4M:”,”oh”:400,”ou”:”https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAlFAAAAJGQ5OGMwZmY5LTExZGYtNDhmYy04MmJlLTE3NDgwN2YyNWI4Mg.jpg”,”ow”:698,”pt”:”مهمترین نکته در شکل گیری شخصیت کودک/ لگوی آموزشی ایران | Ghazaleh …”,”rh”:”linkedin.com”,”rid”:”nPJ5N9oJxqj4ZM”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”https://www.linkedin.com/pulse/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-khorraminiya”,”s”:””,”st”:”LinkedIn”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTrtW18_T69lBEdVNp3n9aCoJYnjejRAHdepHXs1y2E3NKkp6NVJUbdWcM”,”tw”:157}

{“id”:”0YGwudWzZEjRwM:”,”oh”:250,”ou”:”https://www.alodoctor.ir/Uploads/Picture/07edafc3-3110-48aa-a3c8-8b986223a399.jpg”,”ow”:250,”pt”:”در شکل گیری شخصیت کودک، ژن موثرتر است یا تربیت؟”,”rh”:”alodoctor.ir”,”rid”:”NjoqIp4I8JxzjM”,”rmt”:0,”rt”:0,”ru”:”https://www.alodoctor.ir/news/details/23974/%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%DA%98%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%9F”,”s”:””,”st”:”الو دکتر”,”th”:91,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTc2hUGAe4sVYNqc-hf4Ipe02igYRqk9JEmwhy9aQ84J3M45e5AePr2it4″,”tw”:91}

تصاویر بیشتر برای شکل گیری شخصیتگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمامif (document.querySelector(“#taw”).clientHeight == 0 && document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight == 0){var positiveClientHeight = function(element){return element.clientHeight>0;};var firstVisibleElement = Array.from(document.querySelector(“#rso”).children) .find(positiveClientHeight);var sectionWithHeaderElement = firstVisibleElement && firstVisibleElement .querySelector(“div g-section-with-header”);if(sectionWithHeaderElement){sectionWithHeaderElement.style.marginTop = “0”;} }

مراحل شکل گیری شخصیت کودک – نی نی بان

با این حال به یاد داشته باشید که شخصیت کودک ۳ تا ۵ ساله هنوز در حال رشد و تغییر است و شما می توانید به شکل گیری جنبه های مثبت در شخصیت فرزندتان در همین …

نقش خانواده در شکل گیری شخصیت فرد – کانون گرم

نقش خانواده در شکل گیری شخصیت فرد چقدر است ؟ نقش والدین برای کودک و زندگی حال و آیندۀ او بسیار مهم است. والدین دارای تأثیرات وراثتی و محیطی سرنوشت ساز …

عوامل موثر در شکل گیری شخصیت – مرکز تخصصی نماز

۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ – بسم الله الرحمن الرحیم منبع: آثار تربيتي نماز «راه هاي ايجاد گرايش به نماز در جوانان» تهیه کننده: مرکز تخصصی نماز شناخت شخصیت جوان شخصیت …

شکل گیری شخصیت عاطفی کودک – بیتوته

کودکان و والدینتعلیم و تربیتشکل گیری شخصیت عاطفی کودک … در کودک یکی از مهم ترین ارکان تربیتی است و در تکامل شخصیت و رشد وی نقش اساسی دارد.

[PDF]گیری شخصیت انسان از منظر امام علی)ع( و اراده در شکل تاثیر …

توسط علایی رحمانی – ‏2014
و اراده در شکل گیری شخصیت … تاثیر خانواده، محیط. و اراده در شکل. گیری شخصیت انسان از منظر امام علی)ع(. فاطمه عالیی. رحمانی. 1،. زینب. ساالری. *2. تاریخ دریافت:.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *